All Cities At country : Poland
Region/Governorate: Masovian Voivodeship
As Listed At Facebook Advertising location
Share these Cities with your friends who is interrested in facebook targetting :


                                            
 1. Adampol
 2. Anin
 3. Augustów, Warszawa, Poland
 4. Augustówka, Warszawa, Poland
 5. Å?Omianki, Warszawa, Poland
 6. Å?Yse, Ostroleka, Poland
 7. Å?Omna, Warszawa, Poland
 8. Å?Opacin, Ciechanów, Poland
 9. Annopol, Warszawa, Poland
 10. Aleksandrów, Warszawa, Poland
 11. Antonie, Ostroleka, Poland
 12. Å?Aczki, Suwalki, Poland
 13. Andrzejewo, Lomza, Poland
 14. Amelin, Ostroleka, Poland
 15. Å?Askarzew, Siedlce, Poland
 16. Anielin, Radom, Poland
 17. Å?Atczyn Wå‚Oscianski, Ostroleka, Poland
 18. Adamowo, Ciechanów, Poland
 19. Antoniówka, Radom, Poland
 20. Andzin
 21. Å?Ychow, Radom, Poland
 22. Jarzebia Å?Aka, Ostroleka, Poland
 23. Adamów, Radom, Poland
 24. Anielinek
 25. Adolfów
 26. Alojzów, Radom, Poland
 27. Augustówek
 28. Å?Aczka, Siedlce, Poland
 29. Å?Eg, Warszawa, Poland
 30. Arcelin
 31. Å?Os, Ostroleka, Poland
 32. Å?Uzki, Siedlce, Poland
 33. Å?Ojki, Siedlce, Poland
 34. Å?Ack, Plock, Poland
 35. Å?Oniewo, Plock, Poland
 36. Å?Asice, Warszawa, Poland
 37. Å?Osinno, Ostroleka, Poland
 38. Å?Ojkow, Radom, Poland
 39. Å?Opacianka, Siedlce, Poland
 40. Å?Omia, Ciechanów, Poland
 41. Å?Ukowiec, Warszawa, Poland
 42. Å?Ukoszyn, Plock, Poland
 43. Adamowice, Skierniewice, Poland
 44. Å?Az, Ostroleka, Poland
 45. Å?Uczynow, Radom, Poland
 46. Å?Ojew, Siedlce, Poland
 47. Å?Ukowiec, Siedlce, Poland
 48. Å?Okietnica, Plock, Poland
 49. Å?Etow, Siedlce, Poland
 50. Å?Ady, Warszawa, Poland
 51. Å?Uszczanowek, Plock, Poland
 52. Å?Azy, Ostroleka, Poland
 53. Å?Aki, Siedlce, Poland
 54. Å?Ugi, Radom, Poland
 55. Å?Azeki, Plock, Poland
 56. Å?Ubiec, Warszawa, Poland
 57. Å?Aczka, Ostroleka, Poland
 58. Å?Ajsk, Warszawa, Poland
 59. Arciechów
 60. Å?Azow, Siedlce, Poland
 61. Å?As, Ostroleka, Poland
 62. Å?Opianka, Siedlce, Poland
 63. Å?Azy, Warszawa, Poland
 64. Adamowa Góra
 65. Å?Awy, Warszawa, Poland
 66. Å?Aszczyn, Radom, Poland
 67. Å?Asiewity, Ostroleka, Poland
 68. Å?Awy, Biala Podlaska, Poland
 69. Å?Eka, Siedlce, Poland
 70. Å?Ecznowola, Siedlce, Poland
 71. Å?Etowo, Plock, Poland
 72. Å?Azniew, Warszawa, Poland
 73. Å?Ady, Plock, Poland
 74. Å?Ada, Plock, Poland
 75. Å?Ugi, Ciechanów, Poland
 76. Å?Eki, Ciechanów, Poland
 77. Å?Ozy, Siedlce, Poland
 78. Å?Uszczewek, Warszawa, Poland
 79. Å?Oje, Ostroleka, Poland
 80. Å?Awy, Ostroleka, Poland
 81. Å?Eki, Siedlce, Poland
 82. Å?Eg, Ostroleka, Poland
 83. Å?Ysakowo, Ciechanów, Poland
 84. Å?Ukomka, Plock, Poland
 85. Å?Ukomie, Plock, Poland
 86. Å?Acha, Ciechanów, Poland
 87. Å?Os, Warszawa, Poland
 88. Å?Osiewo, Ciechanów, Poland
 89. Å?Eg, Plock, Poland
 90. Å?Ubki, Plock, Poland
 91. Å?Anieta, Ostroleka, Poland
 92. Å?Ysow, Siedlce, Poland
 93. Å?Achy, Ostroleka, Poland
 94. Å?Ebki, Ciechanów, Poland
 95. Siarcza Å?Aka, Ostroleka, Poland
 96. Å?Azek, Ostroleka, Poland
 97. Å?Awecko, Radom, Poland
 98. Å?Ugowice, Radom, Poland
 99. Å?Omna, Siedlce, Poland
 100. Å?Ekawica, Siedlce, Poland
 101. Å?Aziska, Radom, Poland
 102. Å?Ekawica, Radom, Poland
 103. Å?Aszowka, Radom, Poland
 104. Å?Awki, Radom, Poland
 105. Å?Agow, Radom, Poland
 106. Å?Eczycki, Siedlce, Poland
 107. Å?Osiewice, Siedlce, Poland
 108. Å?Biska, Warszawa, Poland
 109. Å?Eczeszyce, Radom, Poland
 110. Å?Asiska, Radom, Poland
 111. Anielin, Plock, Poland
 112. Å?Osice, Biala Podlaska, Poland
 113. Å?Ukawa, Radom, Poland
 114. Å?Empino, Ciechanów, Poland
 115. Å?Ysobyki, Ostroleka, Poland
 116. Å?Aguny, Ciechanów, Poland
 117. Å?Ukowo, Ciechanów, Poland
 118. Å?Eczna, Warszawa, Poland
 119. Agnieszkowo
 120. Å?Aszewo, Ciechanów, Poland
 121. Å?Ochow, Siedlce, Poland
 122. Å?Adzyn, Siedlce, Poland
 123. Antonina, Siedlce, Poland
 124. Å?Aziska, Plock, Poland
 125. Å?Atczyn, Ostroleka, Poland
 126. Å?Aguszow, Radom, Poland
 127. Å?Empice, Ciechanów, Poland
 128. Å?Aziska, Siedlce, Poland
 129. Å?Aczany, Radom, Poland
 130. Å?Ysakowo, Plock, Poland
 131. Å?Egonice, Radom, Poland
 132. Å?Ucznica, Siedlce, Poland
 133. Å?Ubienica, Ciechanów, Poland
 134. Å?Ysowska, Siedlce, Poland
 135. Arynów
 136. Aleksandrowo, Ostroleka, Poland
 137. Å?Aczyno Stare, Ciechanów, Poland
 138. Å?Ukawska Wola, Radom, Poland
 139. Milewo Å?Osie, Ostroleka, Poland
 140. Å?Azy Nowe, Siedlce, Poland
 141. Å?Eg Starosc, Ostroleka, Poland
 142. Å?Eg Kasztelanski, Plock, Poland
 143. Å?Osia Wolka, Warszawa, Poland
 144. Å?Omianki Dolne, Warszawa, Poland
 145. Å?Epki Nowe, Biala Podlaska, Poland
 146. Å?Ugi Retki, Siedlce, Poland
 147. Å?Ajszczew Stary, Skierniewice, Poland
 148. Antoninów, Plock, Poland
 149. Å?Ady Krajeczyn, Ciechanów, Poland
 150. Å?Azy Stare, Siedlce, Poland
 151. Å?Ady Mans, Ostroleka, Poland
 152. Adelin
 153. Å?Ugi Wielkie, Siedlce, Poland
 154. Andrzejów, Radom, Poland
 155. Aleksandrowo, Plock, Poland
 156. Å?Eg Przedmiescie, Ostroleka, Poland
 157. Antoniew, Skierniewice, Poland
 158. Å?Ebki Wielkie, Ciechanów, Poland
 159. Å?Ukoszyn Byki, Plock, Poland
 160. Å?Epki Stare, Biala Podlaska, Poland
 161. Aleksandrów, Plock, Poland
 162. Adamczycha
 163. Å?Achy Dworskie, Ostroleka, Poland
 164. Annajewo, Plock, Poland
 165. Adolfin, Radom, Poland
 166. Antonia, Ostroleka, Poland
 167. Anielina, Siedlce, Poland
 168. Augustówka, Siedlce, Poland
 169. Å?Uczynow Stary, Radom, Poland
 170. Aleksandrówka, Radom, Poland
 171. Å?Achy Wå‚Oscianskie, Ostroleka, Poland
 172. Å?Ajszew Nowy, Skierniewice, Poland
 173. Augustowo, Ostroleka, Poland
 174. Altanka
 175. Anusin, Radom, Poland
 176. Antoniów, Radom, Poland
 177. Antoniówka, Siedlce, Poland
 178. Antonin, Siedlce, Poland
 179. Antoniów, Kielce, Poland
 180. Andrzejki, Ostroleka, Poland
 181. Aleksandrów, Skierniewice, Poland
 182. Antoniewo, Ciechanów, Poland
 183. Andrzejówka, Radom, Poland
 184. Chroscice Å?Yczki, Ciechanów, Poland
 185. Augustowo, Ciechanów, Poland
 186. Abramy, Ostroleka, Poland
 187. Wola Å?Acka, Plock, Poland
 188. Anielów
 189. Antoniew Żdżarów, Skierniewice, Poland
 190. Anastazew
 191. Annopol, Siedlce, Poland
 192. Anielin Kepa, Radom, Poland
 193. Aleksandria, Skierniewice, Poland
 194. Aleksandrów, Radom, Poland
 195. Adamówek
 196. Aleksandrów Nowy, Radom, Poland
 197. Brodowe Å?Aki, Ostroleka, Poland
 198. Anatolin
 199. Antosin
 200. Ciepielów A, Radom, Poland
 201. Annopol, Plock, Poland
 202. Kozniewo Å?Ysaki, Ciechanów, Poland
 203. Stawiszyn Å?Aziska, Ciechanów, Poland
 204. Brzozowo Å?Eg, Ciechanów, Poland
 205. Althöfen, Ostroleka, Poland
 206. Dybów A, Warszawa, Poland
 207. Kolonia Å?Ukomie, Plock, Poland
 208. Borowina A, Radom, Poland
 209. Wolka Å?Agowska, Radom, Poland
 210. Lubotyn Å?Azy, Ostroleka, Poland
 211. Szlasy Å?Ozino, Ostroleka, Poland
 212. Ulów A, Radom, Poland
 213. Wolka Å?Ukowska, Ciechanów, Poland
 214. Jeziora Å?Aczki, Radom, Poland
 215. Kolonia Å?Azow, Siedlce, Poland
 216. Wolka Å?Aniecka, Ciechanów, Poland
 217. Pieczyska Å?Owickie, Plock, Poland
 218. Wola Å?Aszewska, Ciechanów, Poland
 219. Zdziar Å?Opatki, Plock, Poland
 220. Kolonia Å?Ysow, Biala Podlaska, Poland
 221. Wola Å?Askarzewska, Siedlce, Poland
 222. Konarzewo Å?Aki, Ciechanów, Poland
 223. Godlewo Å?Uby, Lomza, Poland
 224. Dabrowka Å?Ugi, Siedlce, Poland
 225. Czarny Å?Ug, Radom, Poland
 226. Wola Aleksandra
 227. Napiorki Å?Adne, Ostroleka, Poland
 228. Budy Augustowskie
 229. Jastrzabka-Å?Egi, Ostroleka, Poland
 230. Wola Å?Eczeszycka, Radom, Poland
 231. Sniadowo Dworskie A, Ciechanów, Poland
 232. Osiedle Å?Acznosci Babice, Warszawa, Poland
 233. Ulatowo Adamy, Ostroleka, Poland
 234. Sniadowo Włoscianskie A, Ciechanów, Poland
 235. Chå‚Opia Å?Aka, Ostroleka, Poland
 236. Bronowo Kmiecie A, Plock, Poland
 237. Czaple Andrelewicze, Siedlce, Poland
 238. Biaå‚Y Å?Ug, Radom, Poland
 239. Jabłonowo Adamy, Olsztyn, Poland
 240. Humiecin Andrychy, Ciechanów, Poland
 241. Famuå‚Ki Å?Azowskie, Warszawa, Poland
 242. Tymianki Adamy, Lomza, Poland
 243. Dabrowa Arciechowska, Warszawa, Poland
 244. Jaczewo Abramki, Plock, Poland
 245. Kolonia Aleksandrów, Wloclawek, Poland
 246. Błonie
 247. Bemowo, Warszawa, Poland
 248. Bródno, Warszawa, Poland
 249. Białołeka, Warszawa, Poland
 250. Brwinów
 251. Brok
 252. Gmina Bielany
 253. Baboszewo
 254. Białobrzegi, Radom, Poland
 255. Biezun
 256. Bielsk, Plock, Poland
 257. Baniocha
 258. Brzóza
 259. Białobrzegi, Warszawa, Poland
 260. Branszczyk
 261. Bodzanów, Plock, Poland
 262. Belsk Duzy
 263. Bulkowo
 264. Brochów
 265. Borowie
 266. Blichowo
 267. Bielawa, Warszawa, Poland
 268. Białki, Siedlce, Poland
 269. Borzecin Duzy
 270. Błedow, Radom, Poland
 271. Brudzen Duzy
 272. Bramki
 273. Brzóze
 274. Baranowo, Ostroleka, Poland
 275. Bobrowiec, Warszawa, Poland
 276. Bieniewice
 277. Bronisze
 278. Stare Babice
 279. Bednary
 280. Beniaminów
 281. Bosewo Stare, Ostroleka, Poland
 282. Budy Grabskie
 283. Boza Wola, Warszawa, Poland
 284. Bogate
 285. Bieliny, Warszawa, Poland
 286. Bojmie
 287. Barchów
 288. Bledzewo, Plock, Poland
 289. Boglewice
 290. Biejków
 291. Baranów, Skierniewice, Poland
 292. Białołeka Dworska, Warszawa, Poland
 293. Brzuze
 294. Borkowo, Ciechanów, Poland
 295. Borkowice, Radom, Poland
 296. Babice Nowe
 297. Bogatki
 298. Borkowo Koscielne
 299. Budy Zaklasztorne
 300. Biele, Ciechanów, Poland
 301. Borowa Góra, Warszawa, Poland
 302. Bzów
 303. Barczaca
 304. Brzozów Stary
 305. Bartodzieje, Radom, Poland
 306. Brzesce
 307. Brochocin, Plock, Poland
 308. Bobrowniki, Radom, Poland
 309. Borawe
 310. Borek, Radom, Poland
 311. Blochy
 312. Budy Barczackie
 313. Bonisław
 314. Brzozów, Siedlce, Poland
 315. Bardzice
 316. Borzychy
 317. Budykierz
 318. Bukówno
 319. Boska Wola
 320. Brzezinki Stare
 321. Brudnice
 322. Bogurzyn
 323. Bierzewice
 324. Bonkowo Koscielne
 325. Bielany Jarosławy, Siedlce, Poland
 326. Bielawy, Ciechanów, Poland
 327. Barcik Stary, Plock, Poland
 328. Boguty-Pianki
 329. Broszków
 330. Budziszynek
 331. Buzka
 332. Bromierzyk
 333. Bielicha
 334. Bielino
 335. Białotarsk
 336. Brzezia
 337. Olszewo Borki, Ostroleka, Poland
 338. Borowe, Radom, Poland
 339. Brody Duże, Plock, Poland
 340. Bandysie
 341. Białusny Lasek
 342. Białobrzeg Dalszy
 343. Brzezinki, Radom, Poland
 344. Badów Górny
 345. Bierwce
 346. Bieszków Dolny
 347. Błedowo, Ostroleka, Poland
 348. Brzeziny, Radom, Poland
 349. Boguszówka
 350. Błedowo, Ciechanów, Poland
 351. Brzostowiec
 352. Brudnów
 353. Bikówek
 354. Budy Milewskie
 355. Bartodzieje, Ostroleka, Poland
 356. Buszyce
 357. Boernerowo, Warszawa, Poland
 358. Boguszków
 359. Brzeska Wola
 360. Bujak, Radom, Poland
 361. Bale, Poland
 362. Bielany Zyłaki, Siedlce, Poland
 363. Bagienice Szlacheckie
 364. Bierwiecka Wola
 365. Borowo, Plock, Poland
 366. Brzeziny, Warszawa, Poland
 367. Sławno B, Radom, Poland
 368. Budy Przytockie
 369. Bagienice Duze
 370. Bobrek, Radom, Poland
 371. Brzumin
 372. Brody, Radom, Poland
 373. Budy Niemianowskie, Radom, Poland
 374. Borki Wyrki, Siedlce, Poland
 375. Bogucin, Radom, Poland
 376. Basinów
 377. Błednica, Ostroleka, Poland
 378. Bartków Stary, Siedlce, Poland
 379. Bejdy
 380. Budy Prywatne
 381. Brzeźce, Radom, Poland
 382. Bakowa
 383. Brzuze Duze, Ostroleka, Poland
 384. Borki, Radom, Poland
 385. Boryszewo Nowe, Plock, Poland
 386. Babilon, Radom, Poland
 387. Brzozowo Utraty, Ciechanów, Poland
 388. Bronowo Zalesie, Plock, Poland
 389. Boiska, Radom, Poland
 390. Buraków, Warszawa, Poland
 391. Bogurzynek
 392. Brzuza, Siedlce, Poland
 393. Broniów
 394. Bulkowo Stare, Ciechanów, Poland
 395. Białyszewo
 396. Bielino, Plock, Poland
 397. Bruliny
 398. Biskupice, Warszawa, Poland
 399. Bielawy Gołuskie
 400. Budy Kraszewskie
 401. Brzezinki Nowe
 402. Brzuza Stara, Siedlce, Poland
 403. Budy Krepskie
 404. Bujały Mikosze, Siedlce, Poland
 405. Bozowka
 406. Borychów
 407. Broniszew
 408. Budy Michałowskie
 409. Brwilno Dolne
 410. Bugzy Płoskie
 411. Buzyska
 412. Bojany
 413. Budy Strzyze, Skierniewice, Poland
 414. Badkowo, Ciechanów, Poland
 415. Bialasy
 416. Białogorne, Skierniewice, Poland
 417. Brzozowiec, Plock, Poland
 418. Białe Błoto, Ostroleka, Poland
 419. Bąkowiec, Radom, Poland
 420. Budy Iłowskie
 421. Baba, Ostroleka, Poland
 422. Brudzen Mały, Plock, Poland
 423. Budziszki
 424. Brudzen
 425. Byszewo Wygoda, Ciechanów, Poland
 426. Bojewo
 427. Bronisławy
 428. Boguszewiec
 429. Budki, Ostroleka, Poland
 430. Badkowo Koscielne
 431. Bronisławow, Warszawa, Poland
 432. Badkowo Jeziorne
 433. Barcice, Ostroleka, Poland
 434. Barycz Nowa
 435. Brzuskowola
 436. Budy Grudzie, Ostroleka, Poland
 437. Bombalice
 438. Biernik
 439. Brzozowo Stare
 440. Holendry Baranowskie
 441. Brzechowo
 442. Boguty, Lomza, Poland
 443. Bartniki, Skierniewice, Poland
 444. Czernice Borowe
 445. Biejkowska Wola
 446. Brody Małe
 447. Borsuki
 448. Boby, Ciechanów, Poland
 449. Bramki Ludne, Warszawa, Poland
 450. Błaziny, Radom, Poland
 451. Budki, Radom, Poland
 452. Bolecin, Radom, Poland
 453. Baby, Ciechanów, Poland
 454. Boryszew, Warszawa, Poland
 455. Bylino, Plock, Poland
 456. Bystrzanów
 457. Babiec Piaseczny
 458. Barak, Radom, Poland
 459. Brzegi, Siedlce, Poland
 460. Bieganów, Skierniewice, Poland
 461. Brulino Lipskie, Lomza, Poland
 462. Boze, Radom, Poland
 463. Borówek, Siedlce, Poland
 464. Borki, Warszawa, Poland
 465. Brwilno
 466. Benenard
 467. Barcik Nowy, Plock, Poland
 468. Budy Grzybek, Skierniewice, Poland
 469. Byszewo, Ciechanów, Poland
 470. Belsk Mały
 471. Budy Kupiętyńskie, Siedlce, Poland
 472. Blomino Jeze, Ciechanów, Poland
 473. Bujały Gniewosze, Siedlce, Poland
 474. Brzozówka, Warszawa, Poland
 475. Babin, Radom, Poland
 476. Błedowska Wola, Ostroleka, Poland
 477. Popowo Borowe
 478. Babice, Warszawa, Poland
 479. Beznik
 480. Bozewo
 481. Blinno
 482. Białowieza, Ciechanów, Poland
 483. Biernaty Stare, Biala Podlaska, Poland
 484. Brzózka, Siedlce, Poland
 485. Budy Siennickie
 486. Bryzgów
 487. Borkowo Wielkie, Plock, Poland
 488. Białkowo, Plock, Poland
 489. Boncza, Piotrkow, Poland
 490. Brzustów, Radom, Poland
 491. Bartniki, Ostroleka, Poland
 492. Borzecin Mały, Warszawa, Poland
 493. Białocin, Plock, Poland
 494. Blizno, Plock, Poland
 495. Błota, Warszawa, Poland
 496. Sułkowo Borowe
 497. Brzozowo Maje, Ciechanów, Poland
 498. Beszyno Michałowo, Ciechanów, Poland
 499. Bromierz
 500. Biel, Ostroleka, Poland
 501. Budy Wielgoleskie
 502. Borki Kostorki, Siedlce, Poland
 503. Bieliny, Radom, Poland
 504. Bestwiny
 505. Małe Boze, Radom, Poland
 506. Budy Nowe, Ostroleka, Poland
 507. Brzozowy Kąt, Ostroleka, Poland
 508. Brzezno, Ostroleka, Poland
 509. Boruty, Radom, Poland
 510. Bielany Wasy, Siedlce, Poland
 511. Burlaki, Ostroleka, Poland
 512. Budy Rzadowe
 513. Boruty, Ostroleka, Poland
 514. Białobiel
 515. Biernaty
 516. Borowe, Ostroleka, Poland
 517. Budne, Ostroleka, Poland
 518. Brudki Stare
 519. Bienki Karkuty, Ciechanów, Poland
 520. Brzozowa, Ostroleka, Poland
 521. Baczki, Siedlce, Poland
 522. Branica, Radom, Poland
 523. Stara Biała
 524. Budy Józefowskie
 525. Błeszno
 526. Brzozowo Nowe, Ciechanów, Poland
 527. Bielany, Ciechanów, Poland
 528. Kozłow Biskupi, Skierniewice, Poland
 529. Bielin, Ciechanów, Poland
 530. Bakuła
 531. Bylice, Ciechanów, Poland
 532. Borki Paduchy, Siedlce, Poland
 533. Bobin, Ostroleka, Poland
 534. Brzozów Nowy
 535. Baczki Nowe, Siedlce, Poland
 536. Boryszewo Stare, Plock, Poland
 537. Czaplice Baki, Ostroleka, Poland
 538. Bierwce Szacheckie, Radom, Poland
 539. Bobrowce
 540. Brzozowica, Siedlce, Poland
 541. Bieszków Górny
 542. Budy Kalenskie
 543. Brwilno Góne, Plock, Poland
 544. Branków
 545. Boryszew
 546. Bronisławka, Warszawa, Poland
 547. Brogowa
 548. Błotnica, Radom, Poland
 549. Baczki Stare, Siedlce, Poland
 550. Budy Stare, Plock, Poland
 551. Białobrzeg Blizszy, Ostroleka, Poland
 552. Budy Stare, Ostroleka, Poland
 553. Borzymy, Siedlce, Poland
 554. Budy, Plock, Poland
 555. Białuty, Warszawa, Poland
 556. Bieniewiec
 557. Budy, Siedlce, Poland
 558. Barcikowo
 559. Bielice, Skierniewice, Poland
 560. Boków
 561. Binduga, Ostroleka, Poland
 562. Budki Ciechomice, Plock, Poland
 563. Binduzka
 564. Brodacze
 565. Błedostowo, Ciechanów, Poland
 566. Budy Rumockie
 567. Bierdziez
 568. Błogoszcz
 569. Budziska Nowe, Siedlce, Poland
 570. Kruczy Borek
 571. Bosewo Nowe, Ostroleka, Poland
 572. Bród, Radom, Poland
 573. Budy Michałowskie, Radom, Poland
 574. Brody, Ciechanów, Poland
 575. Bolesty, Biala Podlaska, Poland
 576. Bendorzyn
 577. Bogucin, Ciechanów, Poland
 578. Bielany, Radom, Poland
 579. Budy Mszczonowskie
 580. Brzezienko
 581. Brodowo, Ciechanów, Poland
 582. Białoskory, Plock, Poland
 583. Brzustówka, Radom, Poland
 584. Budy Koziebrodskie, Plock, Poland
 585. Borzen
 586. Brzeski Kołaki, Ostroleka, Poland
 587. Białymin Nowy, Skierniewice, Poland
 588. Borek, Ostroleka, Poland
 589. Brzuze Małe, Ostroleka, Poland
 590. Budy Matusy, Ciechanów, Poland
 591. Budel, Poland
 592. Borki, Ostroleka, Poland
 593. Badzyn, Ciechanów, Poland
 594. Borek, Siedlce, Poland
 595. Borzuchowo-Dacbogi
 596. Budy Stare, Skierniewice, Poland
 597. Białyszewo Towarzystwo, Plock, Poland
 598. Bartoszówka, Skierniewice, Poland
 599. Bobin Grzybki, Ostroleka, Poland
 600. Bakow, Radom, Poland
 601. Borucza
 602. Białe, Lomza, Poland
 603. Bukówka Nowa, Skierniewice, Poland
 604. Budy Zosiny, Skierniewice, Poland
 605. Budkowo
 606. Brodki, Siedlce, Poland
 607. Bojanowo, Ciechanów, Poland
 608. Brzozówka, Radom, Poland
 609. Brzoza, Siedlce, Poland
 610. Bogusławice, Radom, Poland
 611. Brodowo Kuce, Ciechanów, Poland
 612. Bronowo, Plock, Poland
 613. Bukówka Stara, Skierniewice, Poland
 614. Błotki
 615. Bednarze, Siedlce, Poland
 616. Budne-Sowięta, Ostroleka, Poland
 617. Białobrzegi, Siedlce, Poland
 618. Borsuki Nowe, Ostroleka, Poland
 619. Borsuki, Ostroleka, Poland
 620. Budki, Siedlce, Poland
 621. Bacze
 622. Borowe-Chrzany, Ostroleka, Poland
 623. Bienki, Ciechanów, Poland
 624. Buczyn Szlachecki
 625. Budziszyn, Radom, Poland
 626. Boguty-Zurawie, Lomza, Poland
 627. Babice, Siedlce, Poland
 628. Bedzymin
 629. Biskupi Kozłow, Skierniewice, Poland
 630. Białe Szczepanowice, Lomza, Poland
 631. Bartołdy
 632. Boży Dar, Radom, Poland
 633. Borzecin, Warszawa, Poland
 634. Belsk, Radom, Poland
 635. Borza-Strumiany
 636. Buczyn, Siedlce, Poland
 637. Białe Błoto, Plock, Poland
 638. Bronowo Kmiecie, Plock, Poland
 639. Begno
 640. Borowo, Radom, Poland
 641. Byki, Radom, Poland
 642. Borza Przechy, Ciechanów, Poland
 643. Bobin Wielkie, Ostroleka, Poland
 644. Błonie Duze, Siedlce, Poland
 645. Barance
 646. Brzozowo Wielkie
 647. Budziska Stare, Siedlce, Poland
 648. Błedowko, Warszawa, Poland
 649. Barycz Stara
 650. Budy Osieckie Stare, Plock, Poland
 651. Budy Brankowskie
 652. Bagienice Folwark, Ostroleka, Poland
 653. Brzescie, Ciechanów, Poland
 654. Bonin, Biala Podlaska, Poland
 655. Budy Garlinskie
 656. Błonie, Ostroleka, Poland
 657. Buchnik, Warszawa, Poland
 658. Bronin
 659. Basinów, Radom, Poland
 660. Budy Usniackie
 661. Bogdany-Wielkie, Ostroleka, Poland
 662. Ranachów B
 663. Budy Osieckie Nowe, Plock, Poland
 664. Budy Charciabałda, Ostroleka, Poland
 665. Krzywki Bratki, Ciechanów, Poland
 666. Błedow Nowy, Radom, Poland
 667. Borki Sołdy, Siedlce, Poland
 668. Borowce
 669. Białe Kwaczoły, Lomza, Poland
 670. Borze, Ciechanów, Poland
 671. Dziki Bór
 672. Brzeski, Radom, Poland
 673. Biskupice Nowe, Radom, Poland
 674. Bieniedzice
 675. Budy-Kałki
 676. Blomino Gule, Ciechanów, Poland
 677. Baczki Fabryczne, Siedlce, Poland
 678. Brzozówka, Ostroleka, Poland
 679. Budy Sułkowskie
 680. Białegi, Poznań, Poland
 681. Buczyn Dworski
 682. Bebnowo
 683. Biala Góra, Skierniewice, Poland
 684. Bolesławow, Plock, Poland
 685. Budy Gizynskie
 686. Bojary, Siedlce, Poland
 687. Kociecin Brodowy, Ciechanów, Poland
 688. Brody Młockie
 689. Barcice, Radom, Poland
 690. Branszezki-Nakieł, Ostroleka, Poland
 691. Budy Piaseczne
 692. Bagienice, Ostroleka, Poland
 693. Burkaty
 694. Bagienice Wielkie, Ostroleka, Poland
 695. Budy Kozickie
 696. Brelki
 697. Budy Kuminskie
 698. Borkowo Boksy, Ciechanów, Poland
 699. Badkowo, Plock, Poland
 700. Badkow
 701. Bielany Budy, Ciechanów, Poland
 702. Budy Bolewskie
 703. Bielawy, Plock, Poland
 704. Bulkowo Nowe, Ciechanów, Poland
 705. Borkowo Falenta, Ciechanów, Poland
 706. Bonkowo Podlesne, Ciechanów, Poland
 707. Borowa Wola
 708. Budy Grzegorzewskie, Radom, Poland
 709. Breginie
 710. Budy Suserskie, Plock, Poland
 711. Brudki Nowe
 712. Budy Krajkowskie, Ciechanów, Poland
 713. Budy Ciemniewskie, Ciechanów, Poland
 714. Bibiampol
 715. Budy Bielańskie, Ciechanów, Poland
 716. Budy Krogule, Ciechanów, Poland
 717. Biezany
 718. Budy Boskowolskie, Radom, Poland
 719. Biedrzyce Stara Wies, Ostroleka, Poland
 720. Tczów Borki, Radom, Poland
 721. Baranów, Radom, Poland
 722. Binduga, Biala Podlaska, Poland
 723. Budy Chojnackie
 724. Bienki Skrzekoty, Ciechanów, Poland
 725. Balcery, Ostroleka, Poland
 726. Babiec, Plock, Poland
 727. Borsuki Stare, Ciechanów, Poland
 728. Białe Misztale, Lomza, Poland
 729. Budzen, Siedlce, Poland
 730. Bukowiec, Radom, Poland
 731. Brodziecin
 732. Bieszków, Radom, Poland
 733. Bukowizna, Siedlce, Poland
 734. Długa Brzezina
 735. Górki Borze
 736. Borucicha
 737. Białe Zieje, Lomza, Poland
 738. Brodawo Baboły, Ciechanów, Poland
 739. Biedrzyce Koziegłowy, Ostroleka, Poland
 740. Boguszyn, Plock, Poland
 741. Biskupice Stare, Radom, Poland
 742. Borowina B, Radom, Poland
 743. Budki, Plock, Poland
 744. Budy Bledzewskie, Plock, Poland
 745. Burki, Ciechanów, Poland
 746. Brzozowo Dabrowka, Ciechanów, Poland
 747. Brzezinna Góra
 748. Bronisławow, Radom, Poland
 749. Borów, Radom, Poland
 750. Brzozowo, Ciechanów, Poland
 751. Budy Mławskie, Ciechanów, Poland
 752. Bekułe, Ostroleka, Poland
 753. Budy Radzyminska, Ciechanów, Poland
 754. Bozyn, Kielce, Poland
 755. Braniszczyki Nakieł, Ostroleka, Poland
 756. Brzowa Maje, Ciechanów, Poland
 757. Bienki Bucice, Ciechanów, Poland
 758. Budy Petrykowskie, Radom, Poland
 759. Brańszczyk Bieliny, Ostroleka, Poland
 760. Biernaty Srednie
 761. Błonie Małe
 762. Bartków, Siedlce, Poland
 763. Brzozowo Czary, Ciechanów, Poland
 764. Białek, Warszawa, Poland
 765. Budy Wolinskie
 766. Brzezienko Stare, Ostroleka, Poland
 767. Bielany Borysy, Siedlce, Poland
 768. Ruski Bród
 769. Baczki Fabryka, Siedlce, Poland
 770. Bronowo Plewnik, Ostroleka, Poland
 771. Brudzen Wielki, Plock, Poland
 772. Boruty Kurzątki, Ostroleka, Poland
 773. Borzymy Koscielne, Siedlce, Poland
 774. Sobienie Biskupie
 775. Biskupice, Plock, Poland
 776. Bitkowice, Plock, Poland
 777. Kolonia Boiska, Radom, Poland
 778. Budki Radziwiłowski, Skierniewice, Poland
 779. Bodzew
 780. Brwilno Nowe, Plock, Poland
 781. Branszezki, Ostroleka, Poland
 782. Bagienice Wielkie, Ciechanów, Poland
 783. Budy-Przysieki Rzadowe, Ostroleka, Poland
 784. Strykowice Błotne
 785. Budy-Przysieki Prywatne, Ostroleka, Poland
 786. Baraki Gosciskie, Ciechanów, Poland
 787. Boguszyn Kolonia, Plock, Poland
 788. Perzanki Borek, Ostroleka, Poland
 789. Błedowek, Radom, Poland
 790. Beszyno
 791. Bogdany-Chmielewo, Ostroleka, Poland
 792. Bronowo Kmiecie B, Plock, Poland
 793. Biedula, Siedlce, Poland
 794. Branszezki-Nowy, Ostroleka, Poland
 795. Kosiny Bartosowe
 796. Braniszczyki-Nowy, Ostroleka, Poland
 797. Branszezki-Bieliny, Ostroleka, Poland
 798. Budzyno Nowiny, Ostroleka, Poland
 799. Borkowo Bolicy, Ciechanów, Poland
 800. Brzozowo Małe
 801. Budy-Grodzie, Ostroleka, Poland
 802. Białymin, Skierniewice, Poland
 803. Biedaszew, Siedlce, Poland
 804. Brzezniczek, Siedlce, Poland
 805. Basiówka, Radom, Poland
 806. Brzezienko Nowe, Ostroleka, Poland
 807. Brzescie Włoscianskie, Ciechanów, Poland
 808. Huta Błedowska, Radom, Poland
 809. Banachowizna, Siedlce, Poland
 810. Nienałty Brewki, Lomza, Poland
 811. Dybów B, Warszawa, Poland
 812. Wola Boglewska
 813. Jaroszewo Biskupie
 814. Radziejowskie Budy Stare, Skierniewice, Poland
 815. Radziwiłka B, Skierniewice, Poland
 816. Wólka Brzózka
 817. Papierny Borek
 818. Nowa Brzuza
 819. Stare Bródno, Warszawa, Poland
 820. Ostry Bór, Siedlce, Poland
 821. Rutki Borki, Ciechanów, Poland
 822. Radziejowskie Budy Nowe, Skierniewice, Poland
 823. Turobin-Brzozowa
 824. Szczawin Borowy, Plock, Poland
 825. Pierzchały Błazeje, Ciechanów, Poland
 826. Wola Goryńska B, Radom, Poland
 827. Nosarzewo Borowe
 828. Zglenice Budy, Plock, Poland
 829. Wola Brudnowska
 830. Nowe Bródno, Warszawa, Poland
 831. Sniadowo Dworskie B, Ciechanów, Poland
 832. Netne-Bobrek, Radom, Poland
 833. Kownaty Borowe, Ciechanów, Poland
 834. Grodkowo-Budki, Plock, Poland
 835. Klusek Biały, Plock, Poland
 836. Pianowo Bargły, Ciechanów, Poland
 837. Szlasy Bure
 838. Parcele Bromierzyk, Plock, Poland
 839. Ulatowo Barzuchy, Ostroleka, Poland
 840. Nowe Budy, Warszawa, Poland
 841. Krzywki Boski, Ciechanów, Poland
 842. Katy Borucza, Siedlce, Poland
 843. Stare Budy, Plock, Poland
 844. Guty Bujno, Ostroleka, Poland
 845. Wólka Biernaty, Biala Podlaska, Poland
 846. Kolonia Biała, Plock, Poland
 847. Sawice Bronisze, Siedlce, Poland
 848. Kamienczyk Borowy, Lomza, Poland
 849. Ołdaki Magna Brok, Lomza, Poland
 850. Kołaki Budzyno, Ciechanów, Poland
 851. Chotum Baraki, Ciechanów, Poland
 852. Konarzewo Bolesty, Ciechanów, Poland
 853. Kolonia Bardzice, Radom, Poland
 854. Famułki Brochowskie
 855. Olszewo Bołaki, Ciechanów, Poland
 856. Nowy Branszczyk
 857. Przedmiescie Blizsze
 858. Olszewo Borzymy, Ciechanów, Poland
 859. Chrzanowo Bronisze, Ciechanów, Poland
 860. Wola Brwilenska
 861. Krzyzewo Borowe
 862. Wielgolaskie Budki, Siedlce, Poland
 863. Kepiste Borowo, Lomza, Poland
 864. Milewo Brzegedy, Ciechanów, Poland
 865. Ksiezopole Budki, Siedlce, Poland
 866. Lipskie Budy
 867. Chodkowo Biernaty, Ostroleka, Poland
 868. Dzierzega-Brody, Ostroleka, Poland
 869. Dziecioły Blizsze, Siedlce, Poland
 870. Wysocze Bartosy, Ostroleka, Poland
 871. Królewskie Bagno, Warszawa, Poland
 872. Kowalewo Boguszyce, Plock, Poland
 873. Rutki Bronisze, Ciechanów, Poland
 874. Izdebki Błazeje, Siedlce, Poland
 875. Kolonia Nosarzewo Borowe, Ciechanów, Poland
 876. Nowe Budy, Plock, Poland
 877. Sułkowo Błony, Plock, Poland
 878. Wieczfnia Baki, Ciechanów, Poland
 879. Kolonia Bialasy, Plock, Poland
 880. Złotowo Borki, Ciechanów, Poland
 881. Potok Biały
 882. Podłeze Brzeskie, Warszawa, Poland
 883. Å?Ukoszyn Borki, Plock, Poland
 884. Kolonia Białobrzegi, Radom, Poland
 885. Tyszki-Bregendy
 886. Komory Błotne
 887. Rzazew Bugaje, Siedlce, Poland
 888. Jeziorna Bankowa, Warszawa, Poland
 889. Czarna Bełczaczka, Radom, Poland
 890. Warsaw, Poland
 891. Garwolin
 892. Szydłowiec
 893. Przysucha
 894. Nowy Dwór Mazowiecki
 895. Minsk Mazowiecki
 896. Grójec
 897. Pruszków
 898. Wyszków
 899. Legionowo
 900. Przasnysz
 901. Sierpc
 902. Płock, Poland
 903. Konstancin-Jeziorna
 904. Gostynin
 905. Marki
 906. Sochaczew
 907. Ostrów Mazowiecka
 908. Milanówek
 909. Radom
 910. Piastów
 911. Grodzisk Mazowiecki
 912. Śródmieście, Warsaw
 913. Ostrołeka, Ostroleka, Poland
 914. Nasielsk
 915. Ochota, Warszawa, Poland
 916. Targówek, Warszawa, Poland
 917. Zyrardow
 918. Wilanów, Warszawa, Poland
 919. Mława
 920. Sulejówek
 921. Otwock
 922. Saska Kępa, Warszawa, Poland
 923. Pułtusk
 924. Pionki
 925. Raszyn
 926. Kobyłka
 927. Mokotów, Warszawa, Poland
 928. Ciechanów
 929. Warka
 930. Kozienice
 931. Siedlce
 932. Józefów, Warszawa, Poland
 933. Wola, Warszawa, Poland
 934. Piaseczno
 935. Zoliborz, Warszawa, Poland
 936. Zielonka
 937. Radzymin
 938. Wołomin
 939. Wawer, Warszawa, Poland
 940. Zabki
 941. Zuromin
 942. Maków Mazowiecki
 943. Kabaty, Warszawa, Poland
 944. Serock
 945. Karczew
 946. Grochów, Warszawa, Poland
 947. Wegrow
 948. Zwolen
 949. Praga, Warszawa, Poland
 950. Gocław, Warszawa, Poland
 951. Mszczonów
 952. Prabuty
 953. Sokołow Podlaski, Siedlce, Poland
 954. Podkowa Lesna
 955. Łomianki
 956. Ozarow Mazowiecki
 957. Wesoła, Warszawa, Poland
 958. Skaryszew
 959. Lipsko
 960. Raciaz
 961. Ursus, Warszawa, Poland
 962. Rozan
 963. Włochy, Warszawa, Poland
 964. Myszyniec
 965. Wyszogród
 966. Ostrolenka
 967. Nowe Miasto nad Pilica
 968. Góra Kalwaria, Warszawa, Poland
 969. Zakroczym
 970. Zelechow
 971. Muranów, Warszawa, Poland
 972. Zalesie Górne
 973. Glinojeck
 974. Falenica, Warszawa, Poland
 975. Tarchomin, Warszawa, Poland
 976. Tłuszcz
 977. Kosów Lacki
 978. Rembertów, Warszawa, Poland
 979. Pilawa
 980. Małkinia Gorna, Ostroleka, Poland
 981. Okecie, Warszawa, Poland
 982. Chorzele
 983. Iłza, Radom, Poland
 984. Jabłonna-Legionowo, Warszawa, Poland
 985. Nadarzyn
 986. Komorów, Warszawa, Poland
 987. Jednorozec, Poland
 988. Izabelin, Warszawa, Poland
 989. Natolin, Warszawa, Poland
 990. Tarczyn
 991. Jozefosław, Warszawa, Poland
 992. Drobin
 993. Halinów
 994. Celestynów, Warszawa, Poland
 995. Młociny, Warszawa, Poland
 996. Płonsk, Ciechanów, Poland
 997. Chotomów
 998. Jabłonna, Warszawa, Poland
 999. Wilga, Siedlce, Poland
 1000. Mordy
 1001. Stara Miłosna, Warszawa, Poland
 1002. Imielin, Warszawa, Poland
 1003. Nieporet
 1004. Leszno, Warszawa, Poland
 1005. Dobre, Siedlce, Poland
 1006. Wierzbica, Radom, Poland
 1007. Urle
 1008. Michałowice, Warszawa, Poland
 1009. Modlin, Warszawa, Poland
 1010. Jedlnia-Letnisko
 1011. Koszelówka, Plock, Poland
 1012. Duczki
 1013. Mogielnica
 1014. Podolszyce, Plock, Poland
 1015. Serpelice
 1016. Wieliszew
 1017. Jaktorów
 1018. Długosiodło
 1019. Pomiechówek
 1020. Garbatka-Letnisko
 1021. Nowodwory, Warszawa, Poland
 1022. Kałuszyn
 1023. Sobolew, Siedlce, Poland
 1024. Gabin, Plock, Poland
 1025. Treblinka extermination camp
 1026. Rakowiec, Warszawa, Poland
 1027. Zacisze, Warszawa, Poland
 1028. Płochocin, Warszawa, Poland
 1029. Słuzewiec, Warszawa, Poland
 1030. Miedzylesie, Warszawa, Poland
 1031. Zagosciniec
 1032. Kadzidło
 1033. Słubice, Plock, Poland
 1034. Solec Nad Wisła, Radom, Poland
 1035. Stanisławow, Warszawa, Poland
 1036. Marymont, Warszawa, Poland
 1037. Słuzew, Warszawa, Poland
 1038. Sarnaki
 1039. Maciejowice
 1040. Laski, Warszawa, Poland
 1041. Debe Wielkie
 1042. Nowa Wies, Warszawa, Poland
 1043. Radziejowice
 1044. Leoncin
 1045. Rembertów Stary, Warszawa, Poland
 1046. Gocławek, Warszawa, Poland
 1047. Wysmierzyce
 1048. Mrozy, Siedlce, Poland
 1049. Kampinos
 1050. Zegrze
 1051. Czerniaków, Warszawa, Poland
 1052. Sochocin
 1053. Michalin, Warszawa, Poland
 1054. Sadowne
 1055. Klwów
 1056. Miedzeszyn, Warszawa, Poland
 1057. Sanniki, Plock, Poland
 1058. Górzno, Siedlce, Poland
 1059. Jasienica, Ostroleka, Poland
 1060. Głoskow, Warszawa, Poland
 1061. Zamość, Warszawa, Poland
 1062. Czarnolas
 1063. Kołbiel
 1064. Starozreby
 1065. Powsin, Warszawa, Poland
 1066. Szczesliwice, Warszawa, Poland
 1067. Wiazowna
 1068. Pustelnik, Warszawa, Poland
 1069. Korczew, Siedlce, Poland
 1070. Miasto Ogród Komorów, Warszawa, Poland
 1071. Krasnosielc
 1072. Gorzewo, Plock, Poland
 1073. Stara Wies, Poland
 1074. Siennica
 1075. Liw
 1076. Jadów
 1077. Las, Warszawa, Poland
 1078. Słupno
 1079. Mysiadło
 1080. Miedzyborow
 1081. Nowy Rembertów, Warszawa, Poland
 1082. Rybie, Warszawa, Poland
 1083. Gózd, Radom, Poland
 1084. Otrebusy
 1085. Przytyk
 1086. Grudusk
 1087. Czersk, Warszawa, Poland
 1088. Jasieniec, Radom, Poland
 1089. Czerwinsk
 1090. Magnuszew
 1091. Ostrówek, Warszawa, Poland
 1092. Dziekanow Lesny
 1093. Sienno, Radom, Poland
 1094. Oronsko
 1095. Czosnów
 1096. Niepokalanów
 1097. Złotokłos
 1098. Chynów
 1099. Nowy Duninów
 1100. Osieck
 1101. Strzegowo
 1102. Iłow, Plock, Poland
 1103. Iganie Nowe, Siedlce, Poland
 1104. Koło, Warszawa, Poland
 1105. Cieksyn
 1106. Puszcza Marianska
 1107. Zelazowa Wola
 1108. Jeruzal
 1109. Opinogóra Górna
 1110. Jastrzebia, Radom, Poland
 1111. Murzynowo, Plock, Poland
 1112. Mietne
 1113. Kanie, Warszawa, Poland
 1114. Siekierki, Warszawa, Poland
 1115. Trablice
 1116. Czaplinek, Warszawa, Poland
 1117. Chlewiska, Radom, Poland
 1118. Czerwinsk Nad Wisła, Plock, Poland
 1119. Sypniewo, Ostroleka, Poland
 1120. Wiskitki
 1121. Nowe Miasto K. Płonska, Ciechanów, Poland
 1122. Sterdyn
 1123. Gulczewo, Ostroleka, Poland
 1124. Kotun
 1125. Henryków Urocze, Warszawa, Poland
 1126. Gassy
 1127. Swider, Warszawa, Poland
 1128. Szrensk
 1129. Kolonia Opacz, Warszawa, Poland
 1130. Potworów, Radom, Poland
 1131. Nowa Wola, Warszawa, Poland
 1132. Okuniew
 1133. Zakrzew, Radom, Poland
 1134. Troszyn, Ostroleka, Poland
 1135. Lubowidz
 1136. Sobienie Jeziory, Siedlce, Poland
 1137. Latowicz
 1138. Jedlinsk
 1139. Załubice Nowe, Warszawa, Poland
 1140. Pyry, Warszawa, Poland
 1141. Parysów
 1142. Miedzna
 1143. Ołtarzew
 1144. Goszczyn
 1145. Rynia
 1146. Krzywda, Siedlce, Poland
 1147. Zajezierze, Lublin, Poland
 1148. Soczewka
 1149. Ceranów
 1150. Choszczówka, Warszawa, Poland
 1151. Sulbiny, Siedlce, Poland
 1152. Wolica, Warszawa, Poland
 1153. Guzów, Skierniewice, Poland
 1154. Wawrzyszew Nowy, Warszawa, Poland
 1155. Leszczydoł Nowiny, Ostroleka, Poland
 1156. Czerwin
 1157. Jabłonna Lacka
 1158. Niegów
 1159. Cegłow, Siedlce, Poland
 1160. Joniec
 1161. Gielniów
 1162. Zamłynie, Radom, Poland
 1163. Czarny Las, Warszawa, Poland
 1164. Zakret, Warszawa, Poland
 1165. Lesznowola
 1166. Lipniki, Ostroleka, Poland
 1167. Kuligów
 1168. Wolominek, Warszawa, Poland
 1169. Wierzchowiny, Radom, Poland
 1170. Michałow-Reginow, Warszawa, Poland
 1171. Nur, Poland
 1172. Rostkowo
 1173. Zegrze Południowe
 1174. Zareby Koscielne
 1175. Zbuczyn
 1176. Debe
 1177. Gozdowo
 1178. Skórzec
 1179. Ossów, Warszawa, Poland
 1180. Komorowo, Ostroleka, Poland
 1181. Mokobody
 1182. Topornia, Radom, Poland
 1183. Zaborów, Warszawa, Poland
 1184. Stoczek, Siedlce, Poland
 1185. Owczarnia, Warszawa, Poland
 1186. Kiełpin, Warszawa, Poland
 1187. Palmiry
 1188. Cisie, Warszawa, Poland
 1189. Sucha Szlachecka, Radom, Poland
 1190. Goworowo
 1191. Seroczyn, Siedlce, Poland
 1192. Ursynów, Radom, Poland
 1193. Pogorzel, Warszawa, Poland
 1194. Rzekun
 1195. Zegrze Połnocne, Warszawa, Poland
 1196. Siecien
 1197. Załubice Stare, Warszawa, Poland
 1198. Ger, Poland
 1199. Klembów
 1200. Sułkowice, Radom, Poland
 1201. Wsola
 1202. Szymanów, Warszawa, Poland
 1203. Truskaw
 1204. Gołotczyzna
 1205. Grabina, Warszawa, Poland
 1206. Mała Wies, Plock, Poland
 1207. Gasocin
 1208. Przesmyki
 1209. Słupno, Plock, Poland
 1210. Marysin, Warszawa, Poland
 1211. Konie
 1212. Rusiec, Warszawa, Poland
 1213. Stromiec
 1214. Sonsk
 1215. Proboszczewice
 1216. Sadowa, Warszawa, Poland
 1217. Wolanów, Radom, Poland
 1218. Niedziałka Stara, Siedlce, Poland
 1219. Grabow nad Pilica
 1220. Czarnia, Ostroleka, Poland
 1221. Swierze Gorne
 1222. Zawady, Warszawa, Poland
 1223. Zagórze, Warszawa, Poland
 1224. Jachranka
 1225. Ozorów
 1226. Młochow, Warszawa, Poland
 1227. Kałuszyn, Warszawa, Poland
 1228. Górki, Warszawa, Poland
 1229. Myszyniec Stary, Ostroleka, Poland
 1230. Glinianka
 1231. Lelis
 1232. Popowo Kościelne, Ostroleka, Poland
 1233. Mniszek, Radom, Poland
 1234. Lutocin
 1235. Karniewo
 1236. Glina, Warszawa, Poland
 1237. Gmina Jastrząb
 1238. Cekanowo
 1239. Zelazna, Poland
 1240. Jedlanka, Radom, Poland
 1241. Otwock Wielki
 1242. Janów, Warszawa, Poland
 1243. Falenty
 1244. Stok Lacki
 1245. Gmina Rząśnik
 1246. Mniszew
 1247. Laskowiec, Ostroleka, Poland
 1248. Makowiec, Radom, Poland
 1249. Dobrzyków
 1250. Krzesk Królowa Niwa, Siedlce, Poland
 1251. Nadma
 1252. Kosów, Radom, Poland
 1253. Parzniew
 1254. Radzanowo
 1255. Tczów
 1256. Trojanów, Siedlce, Poland
 1257. Postoliska
 1258. Zawidz Koscielny, Plock, Poland
 1259. Chrcynno
 1260. Chodaków, Skierniewice, Poland
 1261. Mochowo
 1262. Ludwinów, Radom, Poland
 1263. Pilica, Radom, Poland
 1264. Gmina Ciepielów
 1265. Somianka
 1266. Władysławow, Warszawa, Poland
 1267. Górce, Warszawa, Poland
 1268. Kroczewo
 1269. Rokitno, Warszawa, Poland
 1270. Trąbki, Siedlce, Poland
 1271. Zatory
 1272. Nagórki Olszyny, Plock, Poland
 1273. Głowaczow, Radom, Poland
 1274. Policzna
 1275. Izbica, Warszawa, Poland
 1276. Gmina Wieniawa
 1277. Skrzeszew
 1278. Cerekiew, Radom, Poland
 1279. Chylice
 1280. Młodzieszyn
 1281. Krzynowłoga Mała
 1282. Ustanów
 1283. Warszawice
 1284. Rzeczniów
 1285. Chudek
 1286. Radosc
 1287. Wałsnow, Radom, Poland
 1288. Chamsk
 1289. Studzianki Pancerne
 1290. Franopol
 1291. Kornica Stara, Biala Podlaska, Poland
 1292. Marianów, Warszawa, Poland
 1293. Golice, Siedlce, Poland
 1294. Jakubów, Siedlce, Poland
 1295. Ryczywoł, Radom, Poland
 1296. Radziwiłłow, Skierniewice, Poland
 1297. Dziewule
 1298. Kazanów, Radom, Poland
 1299. Małkinia, Ostroleka, Poland
 1300. Raki, Ostroleka, Poland
 1301. Młodzianow, Radom, Poland
 1302. Wola Rasztowska
 1303. Przyłek, Radom, Poland
 1304. Leopoldów, Radom, Poland
 1305. Lipowiec Koscielny
 1306. Hipolitów, Warszawa, Poland
 1307. Kowala, Radom, Poland
 1308. Wasewo
 1309. Gadka, Siedlce, Poland
 1310. Przytuły, Ostroleka, Poland
 1311. Zielona, Warszawa, Poland
 1312. Stojadła
 1313. Zabrodzie, Ostroleka, Poland
 1314. Matyldów, Plock, Poland
 1315. Dziekanów Polski
 1316. Dabrowa Chotomowska
 1317. Rusinów, Radom, Poland
 1318. Skierdy
 1319. Gmina Żabia Wola
 1320. Szczawin Koscielny
 1321. Lipków
 1322. Czarna Struga, Warszawa, Poland
 1323. Pakosław, Radom, Poland
 1324. Niedzbórz
 1325. Mirowice, Warszawa, Poland
 1326. Duchnice
 1327. Lubotyn Stary, Ostroleka, Poland
 1328. Golejewo, Plock, Poland
 1329. Lesiów
 1330. Wodynie
 1331. Klaudyn
 1332. Jedlnia
 1333. Stara Wies, Warszawa, Poland
 1334. Niemojki
 1335. Odrzywoł, Radom, Poland
 1336. Gmina Prażmów
 1337. Michałow Grabina, Warszawa, Poland
 1338. Wieczfnia Koscielna
 1339. Ostałow, Radom, Poland
 1340. Dzierzgowo
 1341. Wykowo, Plock, Poland
 1342. Całowanie
 1343. Korytnica, Siedlce, Poland
 1344. Skuły
 1345. Osuchów, Radom, Poland
 1346. Glinki, Warszawa, Poland
 1347. Czarnów, Warszawa, Poland
 1348. Słomczyn
 1349. Strzałkow, Radom, Poland
 1350. Julianów, Warszawa, Poland
 1351. Chyliczki
 1352. Mroków
 1353. Debe Małe, Siedlce, Poland
 1354. Janówek Pierwszy
 1355. Gmina Grabów
 1356. Choiny, Poland
 1357. Koziebrody
 1358. Jesionka, Skierniewice, Poland
 1359. Domaniew, Radom, Poland
 1360. Ligowo
 1361. Kruki, Ostroleka, Poland
 1362. Stara Iwiczna
 1363. Tworki, Warszawa, Poland
 1364. Krynica, Siedlce, Poland
 1365. Kalen, Macedonia
 1366. Kowala Stepocina, Radom, Poland
 1367. Jazgarzew
 1368. Krakowiany, Warszawa, Poland
 1369. Unin, Siedlce, Poland
 1370. Oleksów
 1371. Żabieniec, Warszawa, Poland
 1372. Latchorzew
 1373. Gójsk
 1374. Janówek, Warszawa, Poland
 1375. Nieciecz, Siedlce, Poland
 1376. Surowe, Ostroleka, Poland
 1377. Klwatka, Radom, Poland
 1378. Grebkow
 1379. Kruszewo, Ostroleka, Poland
 1380. Szewnica
 1381. Turzyn, Ostroleka, Poland
 1382. Opole Nowe, Siedlce, Poland
 1383. Gołebiow, Radom, Poland
 1384. Dzierzaznia
 1385. Gonczyce
 1386. Ruda Talubska
 1387. Wola Kiełpinska, Warszawa, Poland
 1388. Strzeniówka
 1389. Płoniawy, Ostroleka, Poland
 1390. Zazdzierz
 1391. Rosciszewo
 1392. Kania Polska
 1393. Wilków, Warszawa, Poland
 1394. Stanisławice, Radom, Poland
 1395. Linin
 1396. Kregi
 1397. Zalas, Ostroleka, Poland
 1398. Dobczyn
 1399. Reguły Wielkie, Warszawa, Poland
 1400. Rajec, Radom, Poland
 1401. Olszewka, Ostroleka, Poland
 1402. Wołkowe, Ostroleka, Poland
 1403. Tułowice, Warszawa, Poland
 1404. Kazun Nowy
 1405. Ruchna
 1406. Gocław, Siedlce, Poland
 1407. Suskowola
 1408. Wierzbno, Warszawa, Poland
 1409. Szczaki
 1410. Duchnów
 1411. Promna
 1412. Wisniew
 1413. Nowaki, Siedlce, Poland
 1414. Szydłowek, Radom, Poland
 1415. Kaptur, Radom, Poland
 1416. Goscienczyce
 1417. Szczescie
 1418. Maszewo, Plock, Poland
 1419. Skubianka
 1420. Konik Nowy, Warszawa, Poland
 1421. Chwałowice, Radom, Poland
 1422. Lubiejewo Stare, Ostroleka, Poland
 1423. Krukowo, Ostroleka, Poland
 1424. Olszewnica Stara
 1425. Tomczyce, Radom, Poland
 1426. Koczargi Stare
 1427. Szczawin, Ostroleka, Poland
 1428. Ceten
 1429. Prostyn
 1430. Kepa Gostecka
 1431. Józefów, Radom, Poland
 1432. Huszlew
 1433. Wojcieszyn, Warszawa, Poland
 1434. Lelice
 1435. Rogozino
 1436. Kuklin
 1437. Kisielany Zmichy, Siedlce, Poland
 1438. Przesławice, Warszawa, Poland
 1439. Coniew
 1440. Starawies
 1441. Klimki, Ostroleka, Poland
 1442. Chrosla
 1443. Domanice, Siedlce, Poland
 1444. Kraszew Stary, Warszawa, Poland
 1445. Janiszpol, Radom, Poland
 1446. Opypy
 1447. Filipinów
 1448. Jadów Nowy, Siedlce, Poland
 1449. Czerwonka, Ostroleka, Poland
 1450. Stawiska, Siedlce, Poland
 1451. Ciszyca, Warszawa, Poland
 1452. Skolimów-Konstancin, Warszawa, Poland
 1453. Gołkow, Warszawa, Poland
 1454. Wygnanów, Radom, Poland
 1455. Wozniki, Plock, Poland
 1456. Zambski Koscielne
 1457. Snarki
 1458. Wach
 1459. Zielonki, Warszawa, Poland
 1460. Kiełczew
 1461. Pacyna
 1462. Kuklówka, Skierniewice, Poland
 1463. Kopcie, Siedlce, Poland
 1464. Kolonia Sady, Radom, Poland
 1465. Cyganka, Siedlce, Poland
 1466. Góraszka
 1467. Jadwigów, Radom, Poland
 1468. Podlesie, Radom, Poland
 1469. Sadkowice, Radom, Poland
 1470. Rzewnie
 1471. Lewiczyn
 1472. Zdwórz
 1473. Chomentów
 1474. Goryn, Radom, Poland
 1475. Trzebień, Radom, Poland
 1476. Krzesk, Siedlce, Poland
 1477. Przybojewo Nowe, Plock, Poland
 1478. Granica, Warszawa, Poland
 1479. Regimin
 1480. Repki
 1481. Parznice
 1482. Czekanów, Siedlce, Poland
 1483. Jawory, Ostroleka, Poland
 1484. Lucynów
 1485. Cygany, Ostroleka, Poland
 1486. Kazun Polski
 1487. Krogulcza, Radom, Poland
 1488. Karolin, Radom, Poland
 1489. Trzciniec, Siedlce, Poland
 1490. Pustelnik, Siedlce, Poland
 1491. Miałkowek, Plock, Poland
 1492. Michalczew
 1493. Goleszyn
 1494. Grodzisk, Ostroleka, Poland
 1495. Sielc Nowy, Ostroleka, Poland
 1496. Sulerzyz
 1497. Chrzesne
 1498. Winnica, Ciechanów, Poland
 1499. Długa Szlachecka
 1500. Garno
 1501. Wólka, Warszawa, Poland
 1502. Gałki, Plock, Poland
 1503. Dzbenin
 1504. Piaseczno, Radom, Poland
 1505. Uniszki Zawadzkie
 1506. Ugniewo
 1507. Chotynia
 1508. Małeczyn, Radom, Poland
 1509. Wyrozeby Podawce, Siedlce, Poland
 1510. Patków
 1511. Wilkowyja, Siedlce, Poland
 1512. Stanisławowo, Warszawa, Poland
 1513. Suchodoł, Warszawa, Poland
 1514. Przyborowice
 1515. Wólka Domaniowska
 1516. Lipienice
 1517. Cegielnia, Warszawa, Poland
 1518. Walim, Biala Podlaska, Poland
 1519. Zeran, Warszawa, Poland
 1520. Rybno, Skierniewice, Poland
 1521. Zerzen, Warszawa, Poland
 1522. Krasiniec
 1523. Naruszewo
 1524. Konik Stary, Warszawa, Poland
 1525. Suchozebry
 1526. Chustki
 1527. Pełty, Ostroleka, Poland
 1528. Wygoda, Siedlce, Poland
 1529. Wierzbica, Warszawa, Poland
 1530. Grochale Nowe, Warszawa, Poland
 1531. Grabowa, Radom, Poland
 1532. Gołymin-Osrodek, Ciechanów, Poland
 1533. Drazdzewo
 1534. Sieraków, Warszawa, Poland
 1535. Ciechostowice
 1536. Ruda, Warszawa, Poland
 1537. Ludwików, Plock, Poland
 1538. Prandocin
 1539. Wacyn
 1540. Wola Chodkowska
 1541. Dzierzenin
 1542. Przybyszew
 1543. Drogiszka
 1544. Modlin Stary, Warszawa, Poland
 1545. Słopsk
 1546. Celejów, Siedlce, Poland
 1547. Iwowe
 1548. Chromin
 1549. Laski, Radom, Poland
 1550. Sobików
 1551. Modrzejowice
 1552. Powsinek, Warszawa, Poland
 1553. Warszówka
 1554. Rybienko
 1555. Lisów, Radom, Poland
 1556. Długie, Ostroleka, Poland
 1557. Lipie, Radom, Poland
 1558. Rudzienko, Warszawa, Poland
 1559. Wola Wodynska
 1560. Czarnocin, Radom, Poland
 1561. Dudowizna
 1562. Lipiny, Radom, Poland
 1563. Runów
 1564. Kielbów Nowy, Radom, Poland
 1565. Gzowo
 1566. Miastków, Siedlce, Poland
 1567. Szczuki, Ostroleka, Poland
 1568. Wincentowo, Ostroleka, Poland
 1569. Nowa Wies, Ostroleka, Poland
 1570. Stary Pilczyn
 1571. Rudka, Siedlce, Poland
 1572. Radzanów, Radom, Poland
 1573. Cyk, Ostroleka, Poland
 1574. Puznów Stary, Siedlce, Poland
 1575. Ojrzanów
 1576. Starowola, Siedlce, Poland
 1577. Cierpieta, Ostroleka, Poland
 1578. Zielona, Ciechanów, Poland
 1579. Kownacica
 1580. Wykrot
 1581. Grodziec, Plock, Poland
 1582. Zgorzała
 1583. Iganie Stare, Siedlce, Poland
 1584. Zelezniki, Siedlce, Poland
 1585. Wysokie Koło
 1586. Płudy, Warszawa, Poland
 1587. Strachówka
 1588. Opole Stare, Siedlce, Poland
 1589. Kaliszki, Warszawa, Poland
 1590. Ruda Wielka
 1591. Ostrów, Warszawa, Poland
 1592. Latonice
 1593. Lipiny, Siedlce, Poland
 1594. Ziomek
 1595. Kłonowek, Radom, Poland
 1596. Zabiezki
 1597. Żelechów, Skierniewice, Poland
 1598. Korabiewice
 1599. Sufczyn, Siedlce, Poland
 1600. Stupsk
 1601. Gadka
 1602. Gniewoszów, Radom, Poland
 1603. Dobieszyn, Radom, Poland
 1604. Michałow, Warszawa, Poland
 1605. Wszebory, Ostroleka, Poland
 1606. Wiadrowo
 1607. Wola Lipieniecka, Radom, Poland
 1608. Mistów
 1609. Topolina
 1610. Szumsk
 1611. Rostki Wielkie
 1612. Wielgie, Radom, Poland
 1613. Zbuczyn Poduchowny, Siedlce, Poland
 1614. Wola Rebkowska
 1615. Wydmusy
 1616. Mysliborzyce, Plock, Poland
 1617. Srebrna, Plock, Poland
 1618. Mokas
 1619. Obierwia
 1620. Chotcza
 1621. Kepa Zawadowska, Warszawa, Poland
 1622. Radomyśl, Siedlce, Poland
 1623. Nagoszewo
 1624. Gizyn, Plock, Poland
 1625. Jeziorzany, Warszawa, Poland
 1626. Kowalków
 1627. Giżyce, Plock, Poland
 1628. Rudno, Radom, Poland
 1629. Ratowo
 1630. Popowo, Ostroleka, Poland
 1631. Szczutowo, Plock, Poland
 1632. Uwieliny
 1633. Moszna, Warszawa, Poland
 1634. Psary, Plock, Poland
 1635. Mirosław, Plock, Poland
 1636. Rempin
 1637. Dabrowa, Siedlce, Poland
 1638. Miastków Stary, Siedlce, Poland
 1639. Piaski, Warszawa, Poland
 1640. Seden Mały, Plock, Poland
 1641. Miedzyles, Siedlce, Poland
 1642. Powazki, Warszawa, Poland
 1643. Chruszczewo
 1644. Pilawa, Siedlce, Poland
 1645. Maków, Radom, Poland
 1646. Wołynce, Siedlce, Poland
 1647. Wola Ducka
 1648. Młynarze
 1649. Marynino
 1650. Krępa Stara, Ostroleka, Poland
 1651. Szulborze Wielkie
 1652. Cieciszew
 1653. Stopin
 1654. Chojniki, Ostroleka, Poland
 1655. Kuskowizna, Ostroleka, Poland
 1656. Wygledy
 1657. Kobylniki, Plock, Poland
 1658. Psary, Ostroleka, Poland
 1659. Szymanów, Skierniewice, Poland
 1660. Odolany, Warszawa, Poland
 1661. Lucynow Duzy
 1662. Olesin, Warszawa, Poland
 1663. Groty, Warszawa, Poland
 1664. Osiek, Plock, Poland
 1665. Smogorzów, Radom, Poland
 1666. Sikórz
 1667. Cychrowska Wola
 1668. Mała Wies, Siedlce, Poland
 1669. Marusy
 1670. Wincentów, Warszawa, Poland
 1671. Ludwików, Radom, Poland
 1672. Klaudyn Pierwszy, Warszawa, Poland
 1673. Ossów
 1674. Płocochowo
 1675. Zastawie, Ostroleka, Poland
 1676. Parciaki
 1677. Czachówek
 1678. Pokrzywnica, Ostroleka, Poland
 1679. Ujrzanów
 1680. Sieciechów, Radom, Poland
 1681. Józefin, Warszawa, Poland
 1682. Kamien, Radom, Poland
 1683. Wawrzyszów, Radom, Poland
 1684. Kuchary Zydowskie
 1685. Gwizdały
 1686. Polesie Nowe, Warszawa, Poland
 1687. Polaki, Siedlce, Poland
 1688. Morzyczyn Włoscianski, Siedlce, Poland
 1689. Czarnowo, Warszawa, Poland
 1690. Małowidz
 1691. Taczów
 1692. Wiktorów, Warszawa, Poland
 1693. Dziarnowo
 1694. Krusze, Ostroleka, Poland
 1695. Przesławice, Radom, Poland
 1696. Podbiel, Warszawa, Poland
 1697. Kiedrzyn
 1698. Krzywanice, Plock, Poland
 1699. Ołtarze Gołacze
 1700. Zawady, Radom, Poland
 1701. Smardzew, Radom, Poland
 1702. Walendów
 1703. Kosewko
 1704. Puznówka
 1705. Zawiszyn, Siedlce, Poland
 1706. Kozłow, Radom, Poland
 1707. Nieborzyn, Plock, Poland
 1708. Goławice, Warszawa, Poland
 1709. Maszewo Duze
 1710. Sadykierz, Ostroleka, Poland
 1711. Sabnie
 1712. Sulecin, Ostroleka, Poland
 1713. Nadbrzez
 1714. Cygów
 1715. Marianskie Porzecze
 1716. Zbrosza Duza
 1717. Pawłowice, Warszawa, Poland
 1718. Michałow Gorny, Radom, Poland
 1719. Dobrzyniec
 1720. Miechów, Radom, Poland
 1721. Kolonia Mezenin, Biala Podlaska, Poland
 1722. Kierzek
 1723. Rogoznia, Ostroleka, Poland
 1724. Many, Warszawa, Poland
 1725. Mchowo
 1726. Słubica, Skierniewice, Poland
 1727. Goslice
 1728. Skibniew Podawce, Siedlce, Poland
 1729. Urzut
 1730. Rembelszczyzna
 1731. Piłatka
 1732. Stasin, Siedlce, Poland
 1733. Zawidz
 1734. Izdebno Koscielne
 1735. Rawica, Radom, Poland
 1736. Niedarczów Dolny, Radom, Poland
 1737. Majdan, Warszawa, Poland
 1738. Trzepowo, Plock, Poland
 1739. Drazdzewo Kujawy, Ostroleka, Poland
 1740. Wojciechów, Radom, Poland
 1741. Zalesie, Ostroleka, Poland
 1742. Kobyla Wola
 1743. Grzebowilk
 1744. Kaski, Skierniewice, Poland
 1745. Wola Gołkowska
 1746. Skrzeszewy
 1747. Pogroszyn
 1748. Słup, Siedlce, Poland
 1749. Krajeczyn
 1750. Zemborzyn, Radom, Poland
 1751. Kozłowo, Plock, Poland
 1752. Grabie Nowe, Warszawa, Poland
 1753. Wargocin Wróble, Siedlce, Poland
 1754. Wola Klasztorna
 1755. Kaminsk
 1756. Suków, Radom, Poland
 1757. Mleczówka
 1758. Wejsce
 1759. Kołodziaz, Siedlce, Poland
 1760. Nowe Siedlce, Siedlce, Poland
 1761. Kierz Niedzwiedzi
 1762. Krasne, Ciechanów, Poland
 1763. Rzeszotary Chwały, Plock, Poland
 1764. Ciachcin
 1765. Słomin
 1766. Prusocin
 1767. Seredzice
 1768. Siedlin
 1769. Wodziczna
 1770. Plecewice
 1771. Sycyna
 1772. Sarnowa Góra
 1773. Gasawy Rzadowe
 1774. Helenka
 1775. Wejdo
 1776. Miszewko
 1777. Dylewo, Ostroleka, Poland
 1778. Mroków, Siedlce, Poland
 1779. Jaciazek
 1780. Siczki
 1781. Gózd, Warszawa, Poland
 1782. Sucha Nowa, Skierniewice, Poland
 1783. Wegrzynowo, Ostroleka, Poland
 1784. Strozewka, Plock, Poland
 1785. Olechów Stary, Radom, Poland
 1786. Dębówka, Warszawa, Poland
 1787. Domaniew, Warszawa, Poland
 1788. Wysokin
 1789. Chociszewo, Plock, Poland
 1790. Nuna, Poland
 1791. Kąty Goździejewskie, Warszawa, Poland
 1792. Huta, Radom, Poland
 1793. Pniewnik
 1794. Nowy Prazmow
 1795. Zelazow, Siedlce, Poland
 1796. Kopana
 1797. Wolka Dabrowicka
 1798. Poreba-Koceby
 1799. Cudnów
 1800. Ogony
 1801. Załuskow, Plock, Poland
 1802. Grzmucin
 1803. Dabrowa, Radom, Poland
 1804. Sewerynówka, Siedlce, Poland
 1805. Drazno
 1806. Dzbadz
 1807. Dyzin
 1808. Dobrut
 1809. Dobrzankowo
 1810. Dudy Puszczanskie
 1811. Durlasy
 1812. Dziarnów
 1813. Drezek
 1814. Dramin
 1815. Duczymin
 1816. Dudy, Ostroleka, Poland
 1817. Drazniew
 1818. Dabrowka Warszawska
 1819. Dziadkowskie
 1820. Długowola
 1821. Debiny, Ostroleka, Poland
 1822. Dąbrówki, Plock, Poland
 1823. Debnica, Radom, Poland
 1824. Dzierzby, Siedlce, Poland
 1825. Krzynowłoga Wielka
 1826. Dziembakowo
 1827. Dzbanice, Ciechanów, Poland
 1828. Domaniewek
 1829. Debsk, Ciechanów, Poland
 1830. Dabrowka Zabłotnia, Radom, Poland
 1831. Domaszew
 1832. Dobiesz
 1833. Dybki
 1834. Dłutowo
 1835. Dabrowa Stara, Warszawa, Poland
 1836. Drwały, Ostroleka, Poland
 1837. Dylew
 1838. Dawidy, Warszawa, Poland
 1839. Drupia
 1840. Deskurów
 1841. Debowce
 1842. Drgicz
 1843. Dziecinów, Siedlce, Poland
 1844. Debowola
 1845. Dęby, Ostroleka, Poland
 1846. Dębniak, Radom, Poland
 1847. Długi Kat, Ostroleka, Poland
 1848. Dynak
 1849. Długa Koscielna, Warszawa, Poland
 1850. Dabek, Ciechanów, Poland
 1851. Dreszew
 1852. Deba, Radom, Poland
 1853. Dzieczewo
 1854. Debsk, Plock, Poland
 1855. Dziechciniec
 1856. Dobrogosty, Ciechanów, Poland
 1857. Rokotów
 1858. Debina, Warszawa, Poland
 1859. Dabrowka Podłezna, Radom, Poland
 1860. Domaniewice, Radom, Poland
 1861. Dabrowka Stany, Siedlce, Poland
 1862. Dalekie, Ostroleka, Poland
 1863. Dziwy
 1864. Dabrowka Szlachecka, Warszawa, Poland
 1865. Dabrowka, Ostroleka, Poland
 1866. Draganie, Plock, Poland
 1867. Domosław
 1868. Duranów, Skierniewice, Poland
 1869. Dzierzgówek
 1870. Drewnica, Warszawa, Poland
 1871. Dziektarzewo
 1872. Dabrowa, Warszawa, Poland
 1873. Daltrozów
 1874. Dukt
 1875. Duninów Stary, Plock, Poland
 1876. Druchowo
 1877. Drwecz
 1878. Dobrzenice Małe
 1879. Dunaj, Ciechanów, Poland
 1880. Dmochy Retki, Siedlce, Poland
 1881. Dzierzanowo
 1882. Dzierzega-Nadbory
 1883. Dabrowka Stara
 1884. Debienica
 1885. Dłuzniewo, Ciechanów, Poland
 1886. Duzy Nagodow, Plock, Poland
 1887. Dobrska, Ciechanów, Poland
 1888. Dobra Wola, Ciechanów, Poland
 1889. Drezno, Radom, Poland
 1890. Zeliszew Duzy
 1891. Dabrowka Nagorna, Radom, Poland
 1892. Dzierzkówek Nowy, Radom, Poland
 1893. Dawidów, Radom, Poland
 1894. Duczymin Nowa Wieś, Ostroleka, Poland
 1895. Dziecioły, Siedlce, Poland
 1896. Dłuzew, Siedlce, Poland
 1897. Dębówka, Skierniewice, Poland
 1898. Dybów, Siedlce, Poland
 1899. Dabek, Ostroleka, Poland
 1900. Dalnia
 1901. Dzwonek
 1902. Dłuzka, Siedlce, Poland
 1903. Drazdzewo Nowe
 1904. Słojki
 1905. Dylewo Stare, Ostroleka, Poland
 1906. Dawia, Ostroleka, Poland
 1907. Dabrowka, Warszawa, Poland
 1908. Dębinki, Warszawa, Poland
 1909. Dudki, Siedlce, Poland
 1910. Dąbrówki, Radom, Poland
 1911. Dabrowica, Ostroleka, Poland
 1912. Drzewicz Nowy, Skierniewice, Poland
 1913. Dyszobaba
 1914. Damianów
 1915. Dzierzków, Radom, Poland
 1916. Dobrów, Plock, Poland
 1917. Drazewo
 1918. Dachowa, Skierniewice, Poland
 1919. Debnowola
 1920. Dębinki, Ciechanów, Poland
 1921. Duzy Doł, Radom, Poland
 1922. Dębinki, Ostroleka, Poland
 1923. Daniszewo
 1924. Dzbonie
 1925. Dabrowa Kozłowska, Radom, Poland
 1926. Ponikiew Duza
 1927. Długie, Radom, Poland
 1928. Dabrowa, Ostroleka, Poland
 1929. Przywory Duze
 1930. Daniszewo, Ostroleka, Poland
 1931. Dzierzanowo, Ciechanów, Poland
 1932. Daniłowo
 1933. Dzbadzek
 1934. Guty Duze
 1935. Dziurków
 1936. Dobra, Plock, Poland
 1937. Długie Kamienskie, Siedlce, Poland
 1938. Drwały, Plock, Poland
 1939. Pianowo Daczki, Ciechanów, Poland
 1940. Daszewice, Radom, Poland
 1941. Popielzyn Dolny
 1942. Jackowo Dolne
 1943. Miaczyn Duzy
 1944. Dłutowka, Ostroleka, Poland
 1945. Dzierzazna, Plock, Poland
 1946. Drozdzyn
 1947. Dębówka, Ciechanów, Poland
 1948. Dubicze
 1949. Dudka, Siedlce, Poland
 1950. Dzielin
 1951. Godacze
 1952. Dobrosielice, Plock, Poland
 1953. Dwór Bielice, Skierniewice, Poland
 1954. Dabrowa, Ciechanów, Poland
 1955. Dąbrowa Nowa, Warszawa, Poland
 1956. Długołeka Wielka, Ostroleka, Poland
 1957. Debsk, Skierniewice, Poland
 1958. Duninów Nw, Plock, Poland
 1959. Drwalewice, Radom, Poland
 1960. Dobrołeka, Ostroleka, Poland
 1961. Debe, Siedlce, Poland
 1962. Dylewo Nowe
 1963. Damiany, Ostroleka, Poland
 1964. Sniadkow Dolny
 1965. Dabrowa Las, Radom, Poland
 1966. Drozdowo, Ciechanów, Poland
 1967. Damiety
 1968. Dabrowka Nowa, Radom, Poland
 1969. Dzwierzno, Plock, Poland
 1970. Debiny, Radom, Poland
 1971. Długołeka Wielka, Ciechanów, Poland
 1972. Horoszki Duze
 1973. Ludwinowo Debskie
 1974. Dreglin
 1975. Decie
 1976. Drozdowo, Ostroleka, Poland
 1977. Długojow Gorny, Radom, Poland
 1978. Wólka Dolna
 1979. Dabrowa, Lomza, Poland
 1980. Drewnowo Gołyn, Lomza, Poland
 1981. Dabrowa Radzyminska, Warszawa, Poland
 1982. Dabrowka, Radom, Poland
 1983. Długokaty Kobiałki, Ciechanów, Poland
 1984. Stary Dzierzkówek
 1985. Draminek
 1986. Długosz Nowy, Radom, Poland
 1987. Desno
 1988. Debe Nowe, Siedlce, Poland
 1989. Duninpol, Skierniewice, Poland
 1990. Derlatka
 1991. Dłuzniewo Duze, Plock, Poland
 1992. Izabelin-Dziekanówek
 1993. Drzewicz
 1994. Chrzanow Duzy
 1995. Drozdowo Włoscianskie, Ostroleka, Poland
 1996. Korzyce
 1997. Dziecioły, Ostroleka, Poland
 1998. Dziegielewo
 1999. Dziekowizna
 2000. Długokaty, Ciechanów, Poland
 2001. Dmochy Rogale, Siedlce, Poland
 2002. Dabkowa Parowa
 2003. Dabrowka Wyłazy, Siedlce, Poland
 2004. Działyn, Ostroleka, Poland
 2005. Derlacz, Warszawa, Poland
 2006. Drozdowo Dworskie, Ostroleka, Poland
 2007. Dłutowo Gorne, Ciechanów, Poland
 2008. Ducka Wola
 2009. Dolne Pole, Siedlce, Poland
 2010. Dwor Zbiki, Ciechanów, Poland
 2011. Długokaty, Skierniewice, Poland
 2012. Dabrowa Stara Wies, Ostroleka, Poland
 2013. Duninpol Skrzelew, Skierniewice, Poland
 2014. Dobrzenica
 2015. Dabrowka Stara, Radom, Poland
 2016. Długojow, Radom, Poland
 2017. Cywiny Dynguny, Ciechanów, Poland
 2018. Duchów
 2019. Dobra Wola, Radom, Poland
 2020. Dębowo, Plock, Poland
 2021. Dzwierznia
 2022. Drularnia, Radom, Poland
 2023. Dabrowka Niwki, Siedlce, Poland
 2024. Dłuska Wola
 2025. Dwór Rokotów, Skierniewice, Poland
 2026. Dłuzniewo Małe, Plock, Poland
 2027. Dalanowo, Plock, Poland
 2028. Prace Duze
 2029. Dwórzno
 2030. Daniłowka, Ostroleka, Poland
 2031. Dąbek Milen, Ostroleka, Poland
 2032. Duninow Duzy
 2033. Dozin, Ostroleka, Poland
 2034. Duczymin Kościelny, Ostroleka, Poland
 2035. Dębe Kąskie, Ostroleka, Poland
 2036. Debowa Gora, Radom, Poland
 2037. Dziecioły Dalsze, Siedlce, Poland
 2038. Dabrowka Grzybowska, Warszawa, Poland
 2039. Drwalen, Radom, Poland
 2040. Drewnowo Lipskie, Lomza, Poland
 2041. Dłuzewska Wola, Siedlce, Poland
 2042. Dzielnik
 2043. Debe Stare, Siedlce, Poland
 2044. Dabrowa Zagrudzie, Ostroleka, Poland
 2045. Dąbrówki, Ciechanów, Poland
 2046. Dobrska Nowa, Ciechanów, Poland
 2047. Dmochy, Siedlce, Poland
 2048. Druzanki, Radom, Poland
 2049. Opinogóra Dolna
 2050. Dzierzega, Ostroleka, Poland
 2051. Dabrowice, Ciechanów, Poland
 2052. Dobrskie Nowiny, Ciechanów, Poland
 2053. Drozdowo Włosciany, Ciechanów, Poland
 2054. Dobrzanów
 2055. Dabrowa Radzanowo, Plock, Poland
 2056. Duninpol Towarzystwo, Skierniewice, Poland
 2057. Dłuzniewska Wola, Ciechanów, Poland
 2058. Przystałowice Duze, Radom, Poland
 2059. Kamion Duzy, Piotrkow, Poland
 2060. Młodynie Dolne
 2061. Dziekanów Niemiecki, Warszawa, Poland
 2062. Janówek Drugi
 2063. Debowa Karezina, Ciechanów, Poland
 2064. Mazewo Dworskie, Ciechanów, Poland
 2065. Torun Dworski
 2066. Wojewódki Dolne
 2067. Dziarna, Warszawa, Poland
 2068. Dabrowna Miejska, Piotrkow, Poland
 2069. Majki Duze
 2070. Wólka Dworska
 2071. Trzemcha Dolna
 2072. Dziecioły, Biala Podlaska, Poland
 2073. Kowala Duszocina, Radom, Poland
 2074. Dłuzniewo, Plock, Poland
 2075. Zawady Dworskie
 2076. Dabrowa Trzecie Pole, Ostroleka, Poland
 2077. Dabrowka, Plock, Poland
 2078. Nagórki Dobrskie
 2079. Cybulice Duze
 2080. Krole Duze
 2081. Długie Wszebory, Siedlce, Poland
 2082. Jastrzebska Dabrowa, Radom, Poland
 2083. Dłutowo Dolne, Ciechanów, Poland
 2084. Dabrowki Grabnowolskie, Radom, Poland
 2085. Duchowne Polski, Plock, Poland
 2086. Dobrzenice Duze, Plock, Poland
 2087. Długojow Kolnia, Radom, Poland
 2088. Dzierzążnia Parcele, Ciechanów, Poland
 2089. Dobaczewo
 2090. Przedmiescie Dalsze
 2091. Krze Duze
 2092. Nasierowo Dziurawieniec, Ciechanów, Poland
 2093. Golanki Dolne, Plock, Poland
 2094. Mozolice Duze
 2095. Wolka Drazdzewska
 2096. Zawisty Dworaki, Lomza, Poland
 2097. Olszowa Dabrowa
 2098. Krasna Dabrowa
 2099. Ossowa Drobinska, Ciechanów, Poland
 2100. Stany Duze
 2101. Zglenice Duze
 2102. Głeboka Droga, Kielce, Poland
 2103. Postruze Duze, Ciechanów, Poland
 2104. Nowy Dwór, Warszawa, Poland
 2105. Małkinia Dolna
 2106. Lesniewo Dolne
 2107. Strupczewo Duze
 2108. Pobyłkowo Duze, Ostroleka, Poland
 2109. Jarluty Duze
 2110. Trzciniec Duzy
 2111. Wolka Dabrowska
 2112. Falenty Duze
 2113. Garbatka Długa
 2114. Klaudyn Drugi, Warszawa, Poland
 2115. Magnuszew Duzy
 2116. Zakobiel Duza, Ciechanów, Poland
 2117. Kolonia Długowola, Radom, Poland
 2118. Wólka Domaniewska, Radom, Poland
 2119. Wola Korycka Dolna
 2120. Grala Dabrowizna, Siedlce, Poland
 2121. Uscianek Debianka, Lomza, Poland
 2122. Chotcza Dolna
 2123. Przeździecko Dworaki, Lomza, Poland
 2124. Nasierowo Dolne
 2125. Mrowiska Duze, Warszawa, Poland
 2126. Krajewice Duze
 2127. Gąsiorowo Duże, Ciechanów, Poland
 2128. Rebisze Działy, Ostroleka, Poland
 2129. Gorki Duze, Ciechanów, Poland
 2130. Makowiec Duzy
 2131. Choszczowka Debska
 2132. Jaworowo Drugie Próchniatka, Plock, Poland
 2133. Osiny Dolne
 2134. Jaworowo Drugie Pachtarnia, Plock, Poland
 2135. Polkow Dacbogi, Siedlce, Poland
 2136. Paczuski Duze
 2137. Wolska Dabrowa
 2138. Praga Dolna
 2139. Załeze Duze, Radom, Poland
 2140. Ochudno Debniki, Ostroleka, Poland
 2141. Charzyny Dłuzyce, Ciechanów, Poland
 2142. Zawisty Dzikie, Ostroleka, Poland
 2143. Piaski Duchowne
 2144. Wyrzyki Duze, Ciechanów, Poland
 2145. Sikory Duze, Siedlce, Poland
 2146. Zeran Duzy
 2147. Jaworowo Drugie Kłodz, Plock, Poland
 2148. Skwary Dabrowe, Ciechanów, Poland
 2149. Wola Debska
 2150. Novy Dvor, Warszawa, Poland
 2151. Nowy Dwór, Radom, Poland
 2152. Czarna Duza, Warszawa, Poland
 2153. Gilówka Dolna
 2154. Szymoniewice Duze, Siedlce, Poland
 2155. Strumiany Dolne, Skierniewice, Poland
 2156. Zelki Dabrowe
 2157. Wiechetki Duze
 2158. Kolonia Drazdzewo, Ostroleka, Poland
 2159. Garczyn Duzy
 2160. Kamionka Duza, Skierniewice, Poland
 2161. Zdziechow Działy, Radom, Poland
 2162. Gawarzec Dolny
 2163. Kuleszki Duze, Lomza, Poland
 2164. Grodek Działki, Ostroleka, Poland
 2165. Tadeuszowka Duza, Radom, Poland
 2166. Opacz Duża, Warszawa, Poland
 2167. Remiszew Duzy
 2168. Grodziec Dworski, Plock, Poland
 2169. Radzanowo Dębniki, Plock, Poland
 2170. Tokary Dolne, Plock, Poland
 2171. Wólka Dankowska, Radom, Poland
 2172. Starczewo Duże, Ciechanów, Poland
 2173. Miszewo Debin, Ciechanów, Poland
 2174. Gołoszyce Dolne, Radom, Poland
 2175. Grabina Duza, Skierniewice, Poland
 2176. Olesin Dolny, Warszawa, Poland
 2177. Podkaczy Dól, Warszawa, Poland
 2178. Matyldow Duzy, Skierniewice, Poland
 2179. Jastrzebie Dacbogi, Siedlce, Poland
 2180. Konarzewo Zawady Dworskie, Ciechanów, Poland
 2181. Lisewo Duze
 2182. Piskornia Duza, Ciechanów, Poland
 2183. Rostki Duze, Ciechanów, Poland
 2184. Lesniewice Duze, Plock, Poland
 2185. Gałki Duze, Plock, Poland
 2186. Ciołkowo Duze, Ostroleka, Poland
 2187. Pesy Duze, Ciechanów, Poland
 2188. Miedzeszyn Drugi, Warszawa, Poland
 2189. Czaplinek Dworski, Warszawa, Poland
 2190. Wiśniewo-Dziarnowo, Ciechanów, Poland
 2191. Rembiszcze Działy, Ostroleka, Poland
 2192. Miszewo Wielkie Drugie, Ciechanów, Poland
 2193. Sawały Dolne, Ostroleka, Poland
 2194. Wozniki Debiny, Plock, Poland
 2195. Tyrzyn Dworski, Siedlce, Poland
 2196. Trebice Dolne
 2197. Kraszew Dzielny, Warszawa, Poland
 2198. Chełchy Dzierskie
 2199. Kolonia Dziergówek, Ciechanów, Poland
 2200. Lipienice Drugie, Radom, Poland
 2201. Kurpie Dworskie
 2202. Rogowo Duchowne, Plock, Poland
 2203. Nasiorowo Dziurowanie, Ciechanów, Poland
 2204. Elzbiecin, Ostroleka, Poland
 2205. Emilów
 2206. Erminów
 2207. Emowo
 2208. Edwardów, Warszawa, Poland
 2209. Emolinek
 2210. Ewelin
 2211. Emilianów, Siedlce, Poland
 2212. Elzbiecin, Ciechanów, Poland
 2213. Emilianów, Warszawa, Poland
 2214. Edwardów, Radom, Poland
 2215. Emilianów, Plock, Poland
 2216. Emilianów, Skierniewice, Poland
 2217. Emilin, Plock, Poland
 2218. Elzbietow, Siedlce, Poland
 2219. Emilianówka
 2220. Elizin, Plock, Poland
 2221. Emilew, Plock, Poland
 2222. Å?Egonice Maå‚E, Radom, Poland
 2223. Krasne Elzbiecin, Ostroleka, Poland
 2224. Å?Eg-Probostwo, Plock, Poland
 2225. Å?Eg Koscielny, Plock, Poland
 2226. Załeze Eljasze, Ostroleka, Poland
 2227. Złota Emiljanow, Skierniewice, Poland
 2228. Witki Å?Empice, Ciechanów, Poland
 2229. Falecice
 2230. Falatycze
 2231. Filipówka
 2232. Jazgarka
 2233. Mieszki Wielkie
 2234. Miszory
 2235. Rebkow
 2236. Jakubowizna
 2237. Falbogi
 2238. Małyszyn
 2239. Garwolewo
 2240. Telaki
 2241. Wrociszew
 2242. Kankowo
 2243. Rudowo
 2244. Rozdziały
 2245. Przeradz Wielki
 2246. Keczewo
 2247. Radestów
 2248. Luberadz
 2249. Olszewnica
 2250. Ninków
 2251. Rebkowo
 2252. Kirsztajnów
 2253. Slepkowo Szlacheckie
 2254. Watkowo
 2255. Prosienica
 2256. Kukawki
 2257. Felcyn
 2258. Wola Orzeszowska
 2259. Wola Władysławowska
 2260. Chrzczony
 2261. Szafarczyska
 2262. Ponikiew Mała
 2263. Kłudno
 2264. Huta Zabiowolska
 2265. Matały
 2266. Mojnowo
 2267. Myszadła
 2268. Czołomyje
 2269. Gasawy Plebanskie
 2270. Rebowola
 2271. Feliksów, Skierniewice, Poland
 2272. Niemianowice
 2273. Kleszewo
 2274. Piasecznia
 2275. Krypy
 2276. Wola Starogrodzka
 2277. Ciepielewo
 2278. Pruszkowo
 2279. Skłoby
 2280. Pabierowice
 2281. Gasno
 2282. Jackowo Górne
 2283. Popielzyn Gorny
 2284. Wola Miedniewska
 2285. Zdziwój Stary
 2286. Przywózki
 2287. Komsin
 2288. Krepica
 2289. Malechy
 2290. Kadz
 2291. Toncza
 2292. Wolka Lesna
 2293. Zyck Polski
 2294. Koszelew
 2295. Rawica Stara
 2296. Ciechlin
 2297. Młodocin
 2298. Szwelice
 2299. Faustynowo
 2300. Zatopolice
 2301. Gorzen
 2302. Lubice
 2303. Wolskie
 2304. Wojtkowa Wies
 2305. Potycz
 2306. Nowe Racibory
 2307. Oborczyska
 2308. Wygoda Smoszewska
 2309. Koszorów
 2310. Stok Ruski
 2311. Olszew
 2312. Potyry
 2313. Zgliczyn Witowy
 2314. Sagole
 2315. Chotyze
 2316. Fronolów, Biala Podlaska, Poland
 2317. Tchórzew
 2318. Wólka Grochowa
 2319. Szkopy
 2320. Firlej, Radom, Poland
 2321. Podciernie
 2322. Ojrzen
 2323. Reducin
 2324. Kipichy
 2325. Uleniec
 2326. Tynica
 2327. Siedzów
 2328. Zagoty
 2329. Podzagajnik
 2330. Grabie Polskie
 2331. Famułki Krolewskie, Warszawa, Poland
 2332. Regów Stary
 2333. Obrebiec
 2334. Piskornica
 2335. Meszki
 2336. Zyczyn
 2337. Młodocin Mniejszy
 2338. Wólka Lesiowska
 2339. Sosnowe
 2340. Sobowo
 2341. Huta Mazowszanska
 2342. Kopytów
 2343. Piskornia
 2344. Smagów
 2345. Sławiny
 2346. Załazy
 2347. Mazowszany
 2348. Niemiry
 2349. Franciszkowo, Ciechanów, Poland
 2350. Todzia
 2351. Godlewo Milewek
 2352. Lubiesza
 2353. Falęcin, Warszawa, Poland
 2354. Wola Trebska
 2355. Wypedy
 2356. Franciszków, Radom, Poland
 2357. Poszewka
 2358. Falencice, Radom, Poland
 2359. Strykowice Górne
 2360. Wilczowola
 2361. Klwatka Szlachecka
 2362. Grotki
 2363. Cywiny Wojskie
 2364. Grubale
 2365. Makarówka
 2366. Zaorze
 2367. Ilinko
 2368. Kondrajec
 2369. Lipniki Stare
 2370. Wierzbica Panska
 2371. Unierzyz
 2372. Marylka
 2373. Chruslice
 2374. Janczewo Wielkie
 2375. Falęcin, Radom, Poland
 2376. Kopaczyska
 2377. Radoszyna
 2378. Staroguby
 2379. Mingosy
 2380. Starowiskitki
 2381. Zygmunty
 2382. Franciszków, Ostroleka, Poland
 2383. Wilhelmów
 2384. Zielonka Nowa
 2385. Knychówek
 2386. Maurycew
 2387. Wasy
 2388. Feliksów, Plock, Poland
 2389. Szyjki
 2390. Krusz
 2391. Falęcin, Plock, Poland
 2392. Zebrowka
 2393. Filipy, Ciechanów, Poland
 2394. Cieszewko
 2395. Makosy Nowe
 2396. Krzymosze
 2397. Worowice
 2398. Rogolin
 2399. Mirówek
 2400. Czerwona Niwa
 2401. Fidury
 2402. Otalaz
 2403. Franków, Radom, Poland
 2404. Roszczep
 2405. Kozłowiec
 2406. Tuł
 2407. Falenty-Wielkie, Warszawa, Poland
 2408. Przejazd
 2409. Klukówek
 2410. Nosarzewo Polne
 2411. Zabkow
 2412. Cisse, Poland
 2413. Regów
 2414. Fiałkowo
 2415. Uniszki Gumowskie
 2416. Zdany
 2417. Wójty
 2418. Podkonce
 2419. Sepochow
 2420. Zacharzów
 2421. Przysowy
 2422. Flammberg, Olsztyn, Poland
 2423. Ryszki
 2424. Radzyminek
 2425. Powielin
 2426. Mosaki-Stara Wies
 2427. Zagroba
 2428. Ulaski Grzmiackie
 2429. Cichowo
 2430. Szapsk
 2431. Jastrzabka
 2432. Galomin
 2433. Mdzewko
 2434. Filipy, Siedlce, Poland
 2435. Wilkowiec
 2436. Grabszczyzna
 2437. Rycica
 2438. Oseczyzna
 2439. Filochy Milan, Ostroleka, Poland
 2440. Zenbok
 2441. Janopole
 2442. Joachimów
 2443. Chorchosy
 2444. Całownia
 2445. Pepłowo
 2446. Michalinowo
 2447. Samwodzie
 2448. Wrzeszczów
 2449. Ojcowizna
 2450. Szczurów
 2451. Oblas
 2452. Strzyzyna
 2453. Wólka Krzymowska
 2454. Walerów
 2455. Ryczołek
 2456. Sinogóra
 2457. Miszewko Strzałkowskie
 2458. Smuniew
 2459. Krogule
 2460. Lechanice
 2461. Czarnotrzew
 2462. Podkrajewo
 2463. Kossobudy
 2464. Zglechów
 2465. Wilkowuje
 2466. Zembrów
 2467. Czarna Rola
 2468. Slubowo
 2469. Krzyzewo Nadrzeczne
 2470. Gawroniec
 2471. Strzelnia
 2472. Zadobrze
 2473. Nadbiel
 2474. Florentynowo
 2475. Zawidz Mały
 2476. Swidwiborek
 2477. Wiksin
 2478. Falbogi Wielkie
 2479. Nowy Olechów
 2480. Zasiadały
 2481. Wola Stanisławowska
 2482. Wichradz
 2483. Wilamy
 2484. Sławczyn
 2485. Nowe Kozłowice
 2486. Gilówka Górna
 2487. Juniewicze
 2488. Włodki
 2489. Watraszew
 2490. Siemiradz
 2491. Radziwie
 2492. Malamówka
 2493. Cybulice
 2494. Goszczyce Poswietne
 2495. Zakrzewo Słomy
 2496. Grabowska Wola
 2497. Ostrownica
 2498. Wiciejewo
 2499. Gozdków
 2500. Wygnanki
 2501. Lipniki Nowe
 2502. Topolowa
 2503. Zielonka Stara
 2504. Cybulin
 2505. Ruciany
 2506. Kruszczewo
 2507. Siemienie
 2508. Przedpełce
 2509. Kramkowo Lipskie
 2510. Kotłowacz
 2511. Koterman
 2512. Zabagnie
 2513. Mijakowo
 2514. Stare Zdzary
 2515. Meczenino
 2516. Korzen Krolewski
 2517. Kraszewo Falki, Ciechanów, Poland
 2518. Chrzczanka Folwark, Ostroleka, Poland
 2519. Mała Wies Folwarcxna, Warszawa, Poland
 2520. Katy Flakowizna, Siedlce, Poland
 2521. Zebry Falbogi, Ciechanów, Poland
 2522. Rogowo Folwark, Ostroleka, Poland
 2523. Kepa Falenica, Warszawa, Poland
 2524. Chodaków Fabryka, Skierniewice, Poland
 2525. Romany Fuszki, Ostroleka, Poland
 2526. Rogowo Falęcin, Plock, Poland
 2527. Wasosze Filipy, Siedlce, Poland
 2528. Ozarow-Franciszkow, Warszawa, Poland
 2529. Gródek Folwark, Ostroleka, Poland
 2530. Żylin Folwark, Skierniewice, Poland
 2531. Leszczydoł Folwark, Ostroleka, Poland
 2532. Małeczyn Folwarczny, Radom, Poland
 2533. Gzy
 2534. Gralewo, Ciechanów, Poland
 2535. Gulin, Poland
 2536. Gmina Wiśniewo
 2537. Goławin
 2538. Gongolina
 2539. Grzebsk
 2540. Gasawy Rzadowe-Niwy
 2541. Gradzanowo Włoscianskie, Ciechanów, Poland
 2542. Grezow
 2543. Guty, Warszawa, Poland
 2544. Godzisz
 2545. Grochówka
 2546. Gmina Krośnice
 2547. Grodek Rzadowy
 2548. Gradzanowo Koscielne
 2549. Godlewo Mierniki
 2550. Gaj, Ciechanów, Poland
 2551. Gasewo
 2552. Grzędy, Warszawa, Poland
 2553. Golanka
 2554. Gole, Skierniewice, Poland
 2555. Gałki, Siedlce, Poland
 2556. Grzegorzewice, Skierniewice, Poland
 2557. Góra, Plock, Poland
 2558. Gosniewice
 2559. Gliniak
 2560. Gawartowa Wola
 2561. Grady, Warszawa, Poland
 2562. Gaczkowice Krzyszkowice, Radom, Poland
 2563. Gąski, Ciechanów, Poland
 2564. Guty Małe
 2565. Giełczynek
 2566. Głowina, Wloclawek, Poland
 2567. Gorzechowo
 2568. Grabie Stare, Warszawa, Poland
 2569. Gozdzik
 2570. Gromin
 2571. Grodzisk, Siedlce, Poland
 2572. Gulinek
 2573. Głuchowek, Siedlce, Poland
 2574. Garnek, Siedlce, Poland
 2575. Grale
 2576. Gosciewicz
 2577. Grabownica Stara, Ostroleka, Poland
 2578. Grochowa, Warszawa, Poland
 2579. Grabow Nad Wisła, Radom, Poland
 2580. Gawłowo
 2581. Gasiorowo, Ciechanów, Poland
 2582. Groszowice
 2583. Glinice, Radom, Poland
 2584. Grabiny, Siedlce, Poland
 2585. Grzymały, Siedlce, Poland
 2586. Grzybowo, Ciechanów, Poland
 2587. Głeboczyca, Siedlce, Poland
 2588. Gałki, Radom, Poland
 2589. Gołabek, Siedlce, Poland
 2590. Gumowo, Ostroleka, Poland
 2591. Grabal
 2592. Gugoły
 2593. Górki, Biala Podlaska, Poland
 2594. Guzów, Radom, Poland
 2595. Grabina, Radom, Poland
 2596. Groszki Nowe, Siedlce, Poland
 2597. Gosciszka
 2598. Gnatowice
 2599. Głuszyna, Radom, Poland
 2600. Gniazdowo, Ostroleka, Poland
 2601. Góry, Radom, Poland
 2602. Gasow
 2603. Grodzisk, Warszawa, Poland
 2604. Gaczyska
 2605. Godlewo
 2606. Głudna
 2607. Gebarzow
 2608. Gutkowo, Ciechanów, Poland
 2609. Guzowatka, Warszawa, Poland
 2610. Grady Polewne
 2611. Godów, Radom, Poland
 2612. Garbatka
 2613. Goworówek
 2614. Goszczyce Srednie
 2615. Garkowo Stare, Ciechanów, Poland
 2616. Gaj, Ostroleka, Poland
 2617. Głuchow, Siedlce, Poland
 2618. Gołoty
 2619. Grabina, Siedlce, Poland
 2620. Gołuszyn
 2621. Grzybów, Radom, Poland
 2622. Grabowiec, Radom, Poland
 2623. Grady, Ostroleka, Poland
 2624. Garkowo Nowe, Ciechanów, Poland
 2625. Głowczynek, Radom, Poland
 2626. Gulczewo, Plock, Poland
 2627. Grabówek, Ostroleka, Poland
 2628. Gnojno, Ciechanów, Poland
 2629. Góry, Ostroleka, Poland
 2630. Gostkowo, Ciechanów, Poland
 2631. Gostchorza, Siedlce, Poland
 2632. Gliniec
 2633. Gromadzyn
 2634. Góra, Warszawa, Poland
 2635. Guty, Siedlce, Poland
 2636. Gleba, Ostroleka, Poland
 2637. Gaba, Skierniewice, Poland
 2638. Gołymin Stary, Ciechanów, Poland
 2639. Gredzice
 2640. Godlewo Wielkie
 2641. Grucele
 2642. Grondy, Plock, Poland
 2643. Gniazdków
 2644. Gutów, Radom, Poland
 2645. Grodkowo, Plock, Poland
 2646. Grodnia
 2647. Gradzanowo Zbeskie
 2648. Góry, Siedlce, Poland
 2649. Gaworzyna
 2650. Grabowiec, Siedlce, Poland
 2651. Góry, Plock, Poland
 2652. Górki, Siedlce, Poland
 2653. Guzew, Plock, Poland
 2654. Głeboka, Ciechanów, Poland
 2655. Gac, Warszawa, Poland
 2656. Grzmiąca, Radom, Poland
 2657. Gaj, Radom, Poland
 2658. Gołabki, Warszawa, Poland
 2659. Grabow Zalesny
 2660. Grabice, Radom, Poland
 2661. Gołebiowka, Siedlce, Poland
 2662. Gusin
 2663. Głusk, Warszawa, Poland
 2664. Garnowo Stare, Ciechanów, Poland
 2665. Grabów Nowy
 2666. Górna Wola
 2667. Gostomia, Radom, Poland
 2668. Głoskow, Siedlce, Poland
 2669. Glina, Ostroleka, Poland
 2670. Grabniak, Siedlce, Poland
 2671. Gózdek
 2672. Grabownica Nowa, Ostroleka, Poland
 2673. Grygrów
 2674. Gac, Ostroleka, Poland
 2675. Gulczewo Stare, Plock, Poland
 2676. Gumowo, Ciechanów, Poland
 2677. Górki Witowice, Ciechanów, Poland
 2678. Garlino
 2679. Gutarzewo
 2680. Gilino, Plock, Poland
 2681. Guzowatka, Ostroleka, Poland
 2682. Głuchy
 2683. Gruszczyn, Radom, Poland
 2684. Gołosze
 2685. Galumin
 2686. Goledzin
 2687. Górce Stare, Warszawa, Poland
 2688. Gogole Wielkie
 2689. Gostomin, Ciechanów, Poland
 2690. Górki, Skierniewice, Poland
 2691. Golice Kolonia, Siedlce, Poland
 2692. Gredzice, Ciechanów, Poland
 2693. Gucin, Radom, Poland
 2694. Gumino, Ciechanów, Poland
 2695. Głodowo, Ciechanów, Poland
 2696. Gocły
 2697. Gozdawa, Radom, Poland
 2698. Grabowo, Ostroleka, Poland
 2699. Grochale Stare, Warszawa, Poland
 2700. Gadomskie
 2701. Gorna Wies, Warszawa, Poland
 2702. Gąski, Warszawa, Poland
 2703. Gnaty Wiesniany, Ciechanów, Poland
 2704. Gozdziowka
 2705. Gustawów, Radom, Poland
 2706. Gołymin Połnoc, Ciechanów, Poland
 2707. Gnaty Szczerbaki, Ciechanów, Poland
 2708. Grabianów
 2709. Grady, Plock, Poland
 2710. Gorysze
 2711. Goliany
 2712. Gąski, Radom, Poland
 2713. Grzegorzewice
 2714. Grabnowola
 2715. Grabce, Skierniewice, Poland
 2716. Górki, Plock, Poland
 2717. Gwarek, Radom, Poland
 2718. Goździków, Radom, Poland
 2719. Goniwilk Stary, Siedlce, Poland
 2720. Glinojek, Ciechanów, Poland
 2721. Goworowo, Plock, Poland
 2722. Gawłowek, Ciechanów, Poland
 2723. Głuchow, Radom, Poland
 2724. Gizynek, Ciechanów, Poland
 2725. Groszki Stare, Siedlce, Poland
 2726. Grochów, Siedlce, Poland
 2727. Gołymin, Ciechanów, Poland
 2728. Gozlin Mały, Siedlce, Poland
 2729. Głuzek, Ciechanów, Poland
 2730. Gutowo Stardzyno, Plock, Poland
 2731. Guzew, Siedlce, Poland
 2732. Głogow, Radom, Poland
 2733. Grabnik, Ostroleka, Poland
 2734. Głazewo Cholewy, Ostroleka, Poland
 2735. Grabiec, Plock, Poland
 2736. Glinki, Siedlce, Poland
 2737. Grójec, Ciechanów, Poland
 2738. Głowczyn, Radom, Poland
 2739. Głowczyn Towarzystwo, Radom, Poland
 2740. Gorki Sređnie, Siedlce, Poland
 2741. Godlewo Warsze
 2742. Gose, Siedlce, Poland
 2743. Gzowice
 2744. Gnaty
 2745. Gasiory, Siedlce, Poland
 2746. Guer, Warszawa, Poland
 2747. Grabowiec, Ciechanów, Poland
 2748. Giełczyn, Ciechanów, Poland
 2749. Grabnik, Warszawa, Poland
 2750. Gumowo Szlacheckie, Ciechanów, Poland
 2751. Garczyn, Siedlce, Poland
 2752. Gostkowo, Lomza, Poland
 2753. Gruszczyno
 2754. Gawłow, Skierniewice, Poland
 2755. Gródek, Ostroleka, Poland
 2756. Gadowo, Ciechanów, Poland
 2757. Goniwilk Nowy, Siedlce, Poland
 2758. Grabie, Ciechanów, Poland
 2759. Gamratka
 2760. Gardzienice Stare, Radom, Poland
 2761. Glina, Radom, Poland
 2762. Gołymin Nowy, Ciechanów, Poland
 2763. Góra, Radom, Poland
 2764. Głuchowo, Plock, Poland
 2765. Goza, Radom, Poland
 2766. Gostkowo, Ostroleka, Poland
 2767. Grabów, Ostroleka, Poland
 2768. Goscimin Zawady, Ciechanów, Poland
 2769. Gózdek, Radom, Poland
 2770. Giednia
 2771. Cisowe
 2772. Górki, Radom, Poland
 2773. Grodzisk-Mazovetskiy, Warszawa, Poland
 2774. Goszczyce, Ciechanów, Poland
 2775. Gosciejewo, Ciechanów, Poland
 2776. Guty, Ostroleka, Poland
 2777. Gucin, Ciechanów, Poland
 2778. Grabienice Wielkie, Ciechanów, Poland
 2779. Garnowo
 2780. Gilówka
 2781. Głupianka
 2782. Grzybów, Bialystok, Poland
 2783. Golany
 2784. Grabianka
 2785. Glinki Rafały, Ostroleka, Poland
 2786. Goworki
 2787. Grodzisko, Radom, Poland
 2788. Gniewniewicze Nowe, Warszawa, Poland
 2789. Goski Wasosze, Ostroleka, Poland
 2790. Grabowo Skorupki, Ostroleka, Poland
 2791. Grabowo, Plock, Poland
 2792. Grochale, Warszawa, Poland
 2793. Grabie Niemieckie, Plock, Poland
 2794. Lipska Wola
 2795. Gniejewice, Radom, Poland
 2796. Gorzewo-Piaski, Plock, Poland
 2797. Głodowo Wielkie
 2798. Gasiorowo Polskie, Ciechanów, Poland
 2799. Gołebie, Ciechanów, Poland
 2800. Grebki
 2801. Gosniewice, Skierniewice, Poland
 2802. Gładczyn Szlachecki
 2803. Grudzkowola
 2804. Góry Karwackie
 2805. Huta Gruszczyno
 2806. Garlino Zalesie, Ciechanów, Poland
 2807. Gniewniewicze Stare, Warszawa, Poland
 2808. Gromice
 2809. Grabowo-Olszewo, Ostroleka, Poland
 2810. Godzy, Plock, Poland
 2811. Grodziska, Plock, Poland
 2812. Gawki
 2813. Grodkowo Włoki, Plock, Poland
 2814. Głodki, Ciechanów, Poland
 2815. Gibałka
 2816. Glinki, Skierniewice, Poland
 2817. Goszczk
 2818. Gradów, Skierniewice, Poland
 2819. Gasiorowko
 2820. Gasawy Rzadowe Kurkoc, Radom, Poland
 2821. Gadomiec Milocieta, Ostroleka, Poland
 2822. Grady, Siedlce, Poland
 2823. Wojewódki Górne
 2824. Grabce Józefpolskie
 2825. Granica, Radom, Poland
 2826. Grabniak, Ostroleka, Poland
 2827. Goren Mały, Plock, Poland
 2828. Grechów
 2829. Goszczewice
 2830. Godlewo Gorzejewo, Lomza, Poland
 2831. Gozlin Gorny
 2832. Grady Stare, Plock, Poland
 2833. Głazewo Swiezki, Ostroleka, Poland
 2834. Gumino Parafialne, Ciechanów, Poland
 2835. Garczyn Mały
 2836. Gołystok
 2837. Golanki Górne, Plock, Poland
 2838. Grodziec Włoscianski, Plock, Poland
 2839. Giżyno, Ciechanów, Poland
 2840. Grabowice, Plock, Poland
 2841. Gory Lesne, Lomza, Poland
 2842. Wolka Gołoska, Radom, Poland
 2843. Glacka
 2844. Gasiorowo Niemieckie, Ciechanów, Poland
 2845. Gorzewnica
 2846. Gojsc
 2847. Groszowka, Warszawa, Poland
 2848. Grady Nowe, Plock, Poland
 2849. Gierwaty
 2850. Gortaty, Ciechanów, Poland
 2851. Gracjanów
 2852. Gawarzec Górny
 2853. Gumino Parcele, Ciechanów, Poland
 2854. Grabczewo
 2855. Wola Gołebiowska Nowa, Radom, Poland
 2856. Grubaki, Siedlce, Poland